Brokeru pakalpojumi

Balss tirdzniecība Finansēšana Dārgmetāli Rietumu FX RB Trader Station QUIK
+371 67005525, +371 67005570
+371 67025226
Rietumu.Trading (tikai zvaniem)
Tarifi Atvērt kontu Saņemt konsultāciju
Brokeru pakalpojumi ziņas

RAM eksperti: uzmanību – sarkanais oktobris ar debesu nokrāsu

2017. g. 26. oktobris, 09:58 / Brokeru pakalpojumi Rietumu grupas speciālisti sagatavojuši Rietumu Asset Management (RAM) investīciju fondu ienesīguma pārskatu par septembri.

Līdztekus informācijai par fondu struktūru un dinamiku pārskatā tradicionāli tiek analizēti aktuālie politiskie notikumi un nozīmīgākie ekonomikas faktori, kas ietekmē finanšu tirgus.

RAM eksperti uzskata, ka oktobra būtiskākais notikums ir Ķīnas Komunistiskās partijas 19. kongress: „Vēsturiskie notikumi, kas risinājās pirms simts gadiem, ietekmēja visas pasaules vēstures turpmāko gaitu. Krievijā notikusī revolūcija ietekmēja vairāku desmitu tautu likteņus un daudzējādā ziņā noteica cilvēces attīstības gaitu pagājušajā gadsimtā. Lai gan valsts, kas izveidojās Oktobra revolūcijas rezultātā, ir palikusi pagātnē, iepriekšējo mēnesi atkal varēja nosaukt par sarkano oktobri. Ķīnā, kas pārliecinoši virzās pretī pasaules līderes statusam, notika Komunistiskās partijas kongress, kura rezultāti turpmākajās desmitgadēs ietekmēs pasaules attīstību.”

Intrigu rada neskaidrības par personībām Ķīnas politiskajā vadībā – līdz šim brīdim nav skaidrs, kas kļūs par partijas jauno ģenerālsekretāru. Salīdzinājumam ‒ tas, ka Si Dziņpins kļūs par valsts vadītāju, kļuva zināms jau 2007. gadā. Savas valdīšanas laikā viņš ir nodrošinājis varas tādu koncentrāciju, kāda nav pieredzēta kopš ĶTR dibinātāja Mao Dzeduna laikiem. Izskan versija, ka Si Dziņpins varētu pretendēt uz trešo termiņu šajā amatā, tomēr antikorupcijas iestādes varenā vadītāja Vana Cišaņa aiziešana pensijā liek šaubīties par šā scenārija iespējamību.
RAM speciālisti pievērš uzmanību tam, ka kongresā tika atbalstīti „Si Dziņpina idejas par sociālismu ar ķīniešu specifiku jaunajā laikmetā” labojumi. Ķīnas līderis uzstāj, ka ir jāturpina cīņa pret korupciju, jāmodernizē armija un jāattīsta plašais „Vienas joslas, viena ceļa” projekts, kas paredz savienot Ķīnu ar Eiropu un Dienvidāziju gan pa sauszemi, gan jūru – tas prasīs milzīgus izejvielu resursus.

Ietekmi uz tirgu atstāja arī citi politiskie notikumi – neatkarības referendums Katalonijā un referendums par Lombardijas un Veneto autonomiju, kuros ievērojamu balsu pārsvaru guva plašākas suverenitātes piekritēji.

„Ir būtiski, ka šā procesa galvenais cēlonis ir valsts bagāto reģionu nevēlēšanās finansēt nabadzīgākos apgabalus. Ir jāatzīst, ka referendumu rezultāti var radīt nopietnas sekas visam Eiropas projektam, īpaši, ja nevēlēšanās finansēt atpalikušākos reģionus nepaliks tikai konkrētas valsts robežās.

Pašlaik ES fondu līdzekļu ieskaitīšana Eiropas mazāk attīstīto valstu budžetos sakrīt ar investēšanas cikliem šajās valstīs,” atgādina RAM eksperti.

Ar RAM pārskatu un aktuālajiem ekspertu komentāriem jūs varat iepazīties šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Uzņēmums piedāvā profesionālus kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi paredzēti plašam investoru lokam, tie izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajām prasībām un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un risku attiecību.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS Šis apskats (tostarp jebkādi tā pielikumi) nav uzskatāms par aicinājumu, piedāvājumu, ieteikumu vai uzaicinājumu iegādāties, pārdot vai dzēst jebkādus finanšu instrumentus, uzņemties un/vai pildīt saistības jebkāda veida citos darījumos. Šajā apskatā iekļautās informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2014. gada 29. janvārī ar vienoto reģistrācijas numuru 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika (turpmāk tekstā – RAM), ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par šajā apskatā iekļautās informācijas iespējamo izmantošanu, tostarp neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kā arī soda sankcijām. Šajā apskatā sniegto vērtējumu, viedokļu un prognožu pamatā ir tikai kvalificētu RAM speciālistu spriedumi, kuri ir nosacīti vērtēti finanšu instrumentu un emitentu apskatā. Šajā apskatā sniegtā informācija ir iegūta no avotiem, kuri ir uzskatāmi par uzticamiem, tomēr vienlaicīgi netiek garantēta sniegtās informācijas precizitāte un pilnīgums. Jebkāda Jūsu investīciju lēmuma pamatā ir jābūt Jūsu individuālā finanšu stāvokļa un investīciju mērķu izvērtējumam. RAM atgādina, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)
Balss tirdzniecība Finansēšana Dārgmetāli Rietumu FX RB Trader Station QUIK
+371 67005525, +371 67005570
+371 67025226
Rietumu.Trading (для звонков)
Tarifi Atvērt kontu Saņemt konsultāciju
Saņemt konsultāciju