Par banku Investoriem

Konti un maksājumi

Internetbanka


Sertifikāta uzstādīšana

Piedāvājam klientiem izmantot attālinātās konta pārvaldības sistēmas.

Tagad Jūs varat veikt visu veidu maksājumus, atvērt depozīta kontus, pasūtīt kredītkartes, konvertēt valūtu gan saskaņā ar aktuālo kursu, gan vienojoties ar pārstāvi; nosūtīt citus rīkojumus, kā arī sūtīt bankai un saņemt no tās konfidenciālu informāciju internetā.

Internetbankas pakalpojumi ir pieejami 24 stundas diennaktī, izņemot gadījumus, kad banka nosaka citu tās lietošanas laiku.

Klienti ar Rietumu ID bez papildus reģistrācijas iegūst ierobežotu pieeju un var:

 • pārlūkot norēķinu un karšu kontu stāvokli reālā laika režīmā;
 • saņemt informāciju par norēķinu un karšu kontiem reālā laika režīmā;
 • eksportēt izrakstus uz XML (Fidavista), CSV, PDF;
 • kontrolēt noguldījumu portfeļa stāvokļa;
 • kontrolēt kredīta darījumu stāvokli;
 • izdrukāt maksājumu rīkojumu kopijas;
 • konvertēt valūtu;
 • pārskaitīt līdzekļus starp saviem kontiem;
 • pārbaudīt investīciju portfeļa stāvokli: aktīvu tīrā vērtība (Net Asset Value), pieejamais finansējums un brīvie līdzekļi;
 • saņemt no bankas paziņojumus par nozīmīgiem notikumiem: pilnvaru, statūtdokumentu pagarināšana u.tml.;
 • konfidenciāla sarakste ar personīgo baņķieri, dīleriem un trading-desk darbiniekiem, kredītu menedžeriem un bankas Informācijas dienestu.
Ierobežota pieeja tiek nodrošināta sistēmā iRietumu (https://i.rietumu.lv) vai caur iPhone, uzstādot bezmaksas programmu iRietumu no Apple Store.

Sistēma iRietumu
 • norēķinu kontu stāvokļa un līdzekļu plūsmas pārlūkošana reālā laika režīmā;
 • izrakstu saņemšanas par norēķinu kontiem reālā laika režīmā;
 • karšu kontu stāvokļa un līdzekļu plūsmas pārlūkošana;
 • noguldījumu portfeļa stāvokļa kontrole;
 • kredīta darījumu stāvokļu kontrole;
 • iespēja izdrukāt maksājumu rīkojumu kopijas;
 • visa veida maksājumu veikšana;
 • līdzekļu pārskaitīšana starp klienta kontiem;
 • valūtas konvertēšana;
 • iespēja apmainīties ar banku ar konfidenciālu informāciju.

Sistēmas iRietumu priekšrocības
 • strādā uz Mac OS un pārlūkprogrammās Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari;
 • ciparu sertifikātu nav obligāti jāuzstāda uz datora, to var palaist no datu nesēja;
 • atbalsta ierīci Digipass DP700, ar kuru var veikt maksājumus bez ciparu sertifikāta;
 • maksājumu un konvertāciju reģistrēšana ir pieejama visu diennakti.
Pilnās pieejas režīma izmantošana ir iespējama tikai ar ciparu sertifikātu vai ierīci Digipass vai Mobile Digipass.


Limiti

Kā papildu drošības elements, veicot maksājumus internetbankā, tiek noteikti limiti. Ja internetbankas pieslēgšanas brīdī nav noteikts citādi, ir spēkā sekojoši limiti: vienam maksājumam - EUR 50 000, dienā - EUR 300 000.

Limitus ir iespējams mainīt atbilstoši plānotajiem maksājumu apjomiem: gan uz noteiktu laiku, pēc kura limiti tiek atgriezti iepriekšējā līmenī, gan uz nenoteiktu laiku līdz turpmākiem norādījumiem.

Ciparu sertifikāts

Lai internetbanka darbotos pilnas piekļuves režīmā, ir nepieciešams ciparu sertifikāts, kuru banka izsniedz komplektā ar Rietumu ID. Ciparu sertifikāts ir elektroniskā datne, kas tīmeklī veic parastās pases vai personas apliecības funkciju. Ciparu sertifikāts ir arī klienta paraksta un zīmoga analogs. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi no ģenerēšanas brīža; līdz šā termiņa beigām sertifikāts ir jāatjauno.

Sertifikāts garantē pārraidāmās informācijas nedalāmību, uzticamu klienta identificēšanu un drošu informācijas apmaiņu starp klientu un banku.

Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie jūsu datoru apkalpojošā personāla pēc palīdzības norādīto rekomendāciju izpildē vai sazināties ar bankas Informācijas dienestu.

Rīkojumu apstrādes ilgums

Sistēma iRietumu (https://i.rietumu.lv) –katru dienu, visu diennakti.
Sistēma nodrošina līdzekļu pārskaitīšanu no viena klienta konta uz citu (karšu, investīciju, norēķinu kontu): katru dienu, visu diennakti. Rīkojumi, kas saņemti pēc bankas dienas beigām (no 22.30 līdz 01.00), tiks izpildīti, tiklīdz tā noslēgsies.
Rīkojumi par līdzekļu konvertēšanu tiek pieņemti visu diennakti. Valūtas rīkojumi, kas nepārsniedz EUR 5000 – visu diennakti, lielāki par EUR 5000 – pēc pārstāvja akcepta (darbdienā no plkst. 9.00 līdz 18.00).

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)