Par banku Investoriem

Par banku

RAM speciālisti: finanšu tirgi aprīlī ir uzrādījuši pozitīvus rezultātus

2016. g. 5. maijs / Serviss Jūsu uzmanībai, Rietumu grupas speciālisti, piedāvā Rietumu Asset Management investīciju fondu aprīļa ienākumu apskatu. Tajā tiek analizēti arī svarīgākie ekonomikas rādītāji, monetārā politika, akciju, obligāciju, valūtu un izejvielu tirgus situācija.

„Aprīlis ir bijis salīdzinoši mierīgs: finanšu tirgi uzrāda pozitīvu attīstības dinamiku un zemāku volatilitāti. Naftas cenas joprojām pieauga, šo procesu neietekmēja pat neveiksmīgās sarunas Dohā. Lielākā daļa uzņēmumu, kas ir apkopojuši pirmā fiskālā kvartāla rezultātus, peļņas rādītāji ir pozitīvi pārsteiguši analītiķus. Izejvielu tirgū līderi ir sudrabs un dzelzsrūda – straujās izaugsmes iemesls ir Ķīna,” atzīst RAM investīciju fondu pārvaldnieki.

Vispārējā ekonomikas situācija norāda uz jauktu ASV un Eiropas valstu ekonomikas ainu. „Eirozonas ekonomika, pretstatā gaidītajam, pozitīvi pārsteidza gan ar zemāku bezdarba līmeni, gan straujāku ekonomikas izaugsmi,” uzskata eksperti.

Apskatā arī tiek atgādināts, ka centrālo banku monetārā politika joprojām ir svarīgs faktors, kas būtiski ietekmē pasaules tirgus dinamiku.

RAM apskatu un aktuālos ekspertu komentārus varat izlasīt šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Kompānija piedāvā profesionālas kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi ir paredzēti plašam investoru lokam un izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajiem pieprasījumiem un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un riska attiecību.

IEROBEŽOTA ATBILDĪBA Šis apskats (ieskaitot jebkurus pielikumus) nav lūgums, piedāvājums, ieteikums vai aicinājums pirkt, pārdot vai atmaksāt jebkurus finanšu instrumentus vai noslēgt un/vai pildīt saistības saskaņā ar citiem jebkura veida darījumiem. Šajā apskatā iekļautas informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 29. janvārī, vienotais reģistrācijas Nr. 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, (turpmāk tekstā – RAM) ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par iespējamo šajā apskata iekļautas informācijas izmantošanu, kā arī neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot nesaņemtu peļņu) un soda sankcijām. Šajā apskatā iekļautie vērtējumi, viedokļi un prognozes ir balstītas vienīgi uz kvalificētu RAM speciālistu atzinumiem par apskatā aplūkotajiem finanšu instrumentiem un emitentiem. Šajā apskatā atspoguļota informācija ir iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, taču vienlaikus, sniegtās informācijas precizitāte un pilnība netiek

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)