Par banku Investoriem

Par banku

Par nodokļa likmju izmaiņām ienākumiem no depozītiem un citiem finanšu instrumentiem

2017. g. 28. oktobris, 12:29 / Serviss Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka no 01.01.2018. mainīsies nodokļu likmes ienākumam no kapitāla, kā arī ienākumam no kapitāla pieauguma. Šīs pārmaiņas attiecas uz fiziskām personām – gan Latvijas Republikas rezidentiem, gan arī nerezidentiem, kā arī juridiskām personām, kas ir nerezidenti.

Nodokļu likme ienākumam no kapitāla fiziskām personām – gan Latvijas Republikas rezidentiem, gan nerezidentiem sastādīs 20% iepriekšējo 10% vietā.

Nodokļu likme ienākumam no kapitāla juridiskām personām, kas ir Latvijas Republikas nerezidenti un kas ir reģistrētas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās*, sastādīs 20% iepriekšējo 5% vietā.

Minētais nodoklis tiek piemērots, izmaksājot klientiem procentus par depozītiem, subordinētiem aizdevumiem, kā arī obligācijām, kuras ir izlaiduši Latvijas Republikas emitenti**.

Savukārt nodokļu likme ienākumam no kapitāla pieauguma fiziskām personām, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, sastādīs 20% iepriekšējo 15%. Nodoklis tiek maksāts par ienākumiem, kas klientam rodas no finanšu instrumentu un kapitāla daļu atsavināšanas.

Lai saņemtu detalizētāku informāciju, lūdzam Jūs vērsties pie Jūsu personīgā menedžera.

*Šādu valstu un teritoriju saraksts ir norādīts Ministru kabineta noteikumos Nr.276. 01.01.2018. spēkā stāsies atjaunotā valstu saraksta redakcija.

**Dividendēm, kuras izmaksā Latvijas Republikas uzņēmums, ir noteikta īpaša nodokļa piemērošanas kārtība, kā arī ir ieviests pārejas periods.

Šis ir informatīva rakstura materiāls un tas nevar tikt uzskatīs par juridisku vai nodokļu konsultāciju. Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par izmaiņām nodokļu jomā, kā arī to pielietojumu Jūsu personīgajā situācijā, mēs iesakām vērsties pie nodokļu vai juridiskā konsultanta.Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)