Par banku Investoriem

Par banku

Rietumu Asset Management: uzmanības centrā — attīstības tirgi

2016. g. 8. aprīlis / Serviss Kompānija Rietumu Asset Management ir prezentē jusi investīciju fondu ienesīguma apskatu par martu.

Apskatā atrodama arī nozīmīgāko ekonomisko rādītāju, monetārās politikas, izejvielu tirgu, akciju, obligāciju un valūtu tirgu stāvokļa analīze.

“Aktīvu pamatveidi martā uzrādīja pozitīvu dinamiku. Lielā mērā tā saistīta ar investoru noskaņojuma uzlabošanos, viņiem pielāgojoties jaunajiem apstākļiem ekonomikā. Vēl viena pozitīva pazīme — mazāka sasaiste starp naftas cenu un aktivitāti tirgos,” norāda RAM eksperts Jurijs Moskaļuks.

RAM speciālisti uzsver, ka pašreizējos rekordzemu procentu likmju un korporatīvo ienākumu mērena pieauguma apstākļos vispievilcīgākie ir vērtspapīri no attīstības ekonomikām. Tostarp ir vērts pievērst uzmanību Ķīnai — saskaņā ar nesen apstiprināto piecgades attīstības plānu, valsts ekonomiskā izaugsme būs 6,5% līmenī.

Izejvielu cenas turpināja atjaunoties. Taču, neskatoties uz to, ka to ilgtermiņa pieaugumu nosaka fundamentāli faktori, eksperti brīdina, ka īstermiņa perspektīvā sagaidāma volatilitāte, kas saistīta ar krājumu izraisītām korekcijām.

Savukārt Eiropas ekonomika turpina lēnu, taču pārliecinošu izaugsmi, pateicoties patēriņa sektora stabilitātei un Eiropas centrālās bankas stimulējošajai politikai. Turklāt, ilgstoši zemas inflācijas dēļ (zemākas par ECB mērķiem kopš 2013. gada), martā ECB paziņoja par turpmāku monetāro stimulu palielināšanu.

Attiecībā uz ASV makroekonomiskie dati uzrāda darba tirgus stabilitāti. Ir cerības uz ražošanas sektora atjaunošanos. Taču Federālā rezervju sistēma pagaidām pauž tikai piesardzīgus komentārus pasaules ekonomikas tendenču nenoteiktības dēļ.

RAM apskats un aktuālie ekspertu komentāri ir pieejami šeit .

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Kompānija piedāvā profesionālas kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi ir paredzēti plašam investoru lokam un izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajiem pieprasījumiem un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un riska attiecību.

IEROBEŽOTA ATBILDĪBA Šis apskats (ieskaitot jebkurus pielikumus) nav lūgums, piedāvājums, ieteikums vai aicinājums pirkt, pārdot vai atmaksāt jebkurus finanšu instrumentus vai noslēgt un/vai pildīt saistības saskaņā ar citiem jebkura veida darījumiem. Šajā apskatā iekļautas informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 29. janvārī, vienotais reģistrācijas Nr. 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, (turpmāk tekstā – RAM) ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par iespējamo šajā apskata iekļautas informācijas izmantošanu, kā arī neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot nesaņemtu peļņu) un soda sankcijām. Šajā apskatā iekļautie vērtējumi, viedokļi un prognozes ir balstītas vienīgi uz kvalificētu RAM speciālistu atzinumiem par apskatā aplūkotajiem finanšu instrumentiem un emitentiem. Šajā apskatā atspoguļota informācija ir iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, taču vienlaikus, sniegtās informācijas precizitāte un pilnība netiek

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)