Par banku Investoriem

Par banku

RAM eksperti: 2016. gada oktobris ieies vēsturē ar rekordlielu uzņēmumu apvienošanos un pārņemšanu skaitu

2016. g. 9. novembris / Serviss Rietumu grupas speciālisti ir sagatavojuši Rietumu Asset Management investīciju fondu oktobra ienākumu atskaiti. Tajā analizēti svarīgākie ekonomikas rādītāji, monetārā politika, situācija akciju, obligāciju, valūtu un izejvielu tirgū, kā arī tiek sniegti plaši ekspertu komentāri.

“ASV ekonomikas izaugsme trešajā ceturksnī bija straujāka nekā gaidīts, turklāt, straujā zaugsme mazinājusi investoru bažas par pasaules lielākās ekonomikas stagnāciju. Par izaugsmi noteicošajiem faktoriem kļuvuši tādi volatīli raksturlielumi kā eksports un komerciālie produkcijas krājumi. Stabils darba tirgus un patēriņa palielināšanās ļauj neuztraukties par ASV ekonomikas stāvokli. Īslaicīgā un perspektīvā republikāņu uzvara var labvēlīgi ietekmēt aizsargaktīvus,” uzskata RAM investīciju fondu pārvaldnieki.

“Inflācija eirozonā pieauga par 0,5% – šādu vērtību Eiropa pēdējo reizi pieredzēja 2014. gada jūnijā. Eirozonas ekonomika attīstās lēni, bet stabili, to neietekmē Brexit sekas. Turklāt Ķīnas ekonomikas plānotā izaugsme par 6,7% un lielāko kalnrūpniecības uzņēmumu izejvielu ieguves apjoma samazināšanās, labvēlīgi ietekmēja rūpniecisko metālu apriti. Toties dolāra nostiprināšanās, gaidot FRS likmju palielināšanos decembrī, daļēji nivelēja labvēlīgo efektu, kā arī negatīvi ietekmēja zelta cenu. Naftas cenas visu mēnesi bija nedaudz augstākas nekā 50 dolāru par barelu,” stāsta Rietumu grupas speciālisti.

Jāatzīmē, ka oktobrī pasaulē ievērojams skaits uzņēmumu apvienojās vai tika pārņemti. Darījumu apjoms pārsniedza 500 miljardus dolāru – šī summa ir Beļģijas ekonomikas ekvivalents. Kopumā finanšu tirgus dalībnieki ieņēmuši nogaidošu pozīciju.

Ar RAM apskatu un aktuālajiem komentāriem var iepazīties šeit.


Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Kompānija piedāvā profesionālas kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi ir paredzēti plašam investoru lokam un izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajiem pieprasījumiem un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un riska attiecību.

IEROBEŽOTA ATBILDĪBA. Šis apskats (ieskaitot jebkurus pielikumus) nav lūgums, piedāvājums, ieteikums vai aicinājums pirkt, pārdot vai atmaksāt jebkurus finanšu instrumentus vai noslēgt un/vai pildīt saistības saskaņā ar citiem jebkura veida darījumiem. Šajā apskatā iekļautas informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 29. janvārī, vienotais reģistrācijas Nr. 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, (turpmāk tekstā – RAM) ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par iespējamo šajā apskata iekļautas informācijas izmantošanu, kā arī neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot nesaņemtu peļņu) un soda sankcijām. Šajā apskatā iekļautie vērtējumi, viedokļi un prognozes ir balstītas vienīgi uz kvalificētu RAM speciālistu atzinumiem par apskatā aplūkotajiem finanšu instrumentiem un emitentiem. Šajā apskatā atspoguļota informācija ir iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, taču vienlaikus, sniegtās informācijas precizitāte un pilnība netiek garantēta. Jebkuram Jūsu investīcijas lēmumam ir pilnībā jābalstās uz Jūsu personīgo finansiālo apstākļu un investīciju mērķu novērtējumu. RAM vērš Jūsu uzmanību uz to, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, kā arī to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)