Par banku Investoriem

Par banku

RAM fondu eksperti: „Janvārī tika sasniegts ASV emitēto uzņēmumu obligāciju skaita rekords”

2017. g. 15. februāris, 16:20 / Serviss Rietumu Bankas grupas speciālisti ir sagatavojuši Rietumu Asset Management investīciju fondu ienesīguma apskatu par janvāri. Apskatā sniegta galveno ekonomikas rādītāju, monetārās politikas, situācijas akciju, obligāciju, valūtu un izejvielu tirgus analīze, ko papildina izvērsts ekspertu komentārs.
Pārvaldnieki savā komentārā norāda, ka janvārī sasniegts ASV emitēto uzņēmumu obligāciju skaita rekords, tāpat arī šajā mēnesī veikts liels skaits uzņēmumu apvienošanas un pievienošanas darījumu. Savukārt, pirmie uzņēmumu finanšu pārskatu rezultāti liecina par uzņēmumu peļņas kāpumu.
RAM eksperti norāda, ka Eirozonā tika novērots straujš inflācijas pieaugums, kā pamatā ir enerģijas un pārtikas preču cenu paaugstināšanās. Tomēr, neraugoties uz to, Eiropas ekonomikas dati ir labāki, nekā tika gaidīts, bet patērētāju un uzņēmumu pārliecība ir sasniegusi tik augstu līmeni, kāds nav pieredzēts jau daudzus gadus.

Apskatā norādīts: „Inflācija ASV, tāpat kā Eiropā, uzrādīja pārliecinošu kāpumu uz enerģijas un pārtikas preču cenu palielināšanās fona. Vienlaicīgi bāzes inflācijas izmaiņu neesamība rada pamatu apšaubīt inflācijas tempu pieauguma turpināšanos gan ASV, gan arī Eiropā. Uz šā fona pārliecinošu kāpumu uzrāda ASV ekonomikas dzinējspēks – iekšējais patēriņš”.

Iepriekšējā mēneša politisko notikumu epicentrā bija Donalda Trampa inaugurācija ASV, virkne viņa parakstīto rīkojumu, kā arī komentāri par ASV tirdzniecības partneru valūtas politiku un ASV tirdzniecības politiku kopumā. „Pēc prezidenta pirmajiem darbiem investoru optimisms par Trampa reformām mazliet noplaka, taču tas vēl nav būtiski ietekmējis finanšu tirgus,” norāda speciālisti.

Izejvielu preču nozari labvēlīgi ietekmēja dolāra kursa vājināšanās un Ķīnas pieprasījuma palēnināšanās pazīmju neesamība. Tā rezultātā naftas cenas saglabāja stabilitāti. „OPEC valstu veiktā naftas ieguves apjomu samazināšana un dolāra kursa pavājināšanās samazināja atšķirības datos par jēlnaftas un naftas produktu krājumu pieaugumu ASV,” uzskata Rietumu Bankas grupas speciālisti.

Ar RAM apskatu un ekspertu jaunākajiem komentāriem var iepazīties šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Kompānija piedāvā profesionālas kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi ir paredzēti plašam investoru lokam. Tie izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajiem pieprasījumiem un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un riska attiecību.

IEROBEŽOTA ATBILDĪBA. Šis apskats (ieskaitot jebkurus pielikumus) nav lūgums, piedāvājums, ieteikums vai aicinājums pirkt, pārdot vai atmaksāt jebkurus finanšu instrumentus vai noslēgt un/vai pildīt saistības saskaņā ar citiem jebkura veida darījumiem. Šajā apskatā iekļautas informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 29. janvārī, vienotais reģistrācijas Nr. 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, (turpmāk tekstā – RAM) ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par iespējamo šajā apskata iekļautas informācijas izmantošanu, kā arī neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot nesaņemtu peļņu) un soda sankcijām. Šajā apskatā iekļautie vērtējumi, viedokļi un prognozes ir balstītas vienīgi uz kvalificētu RAM speciālistu atzinumiem par apskatā aplūkotajiem finanšu instrumentiem un emitentiem. Šajā apskatā atspoguļota informācija ir iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, taču vienlaikus, sniegtās informācijas precizitāte un pilnība netiek garantēta. Jebkuram Jūsu investīcijas lēmumam ir pilnībā jābalstās uz Jūsu personīgo finansiālo apstākļu un investīciju mērķu novērtējumu. RAM vērš Jūsu uzmanību uz to, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, kā arī to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)