Par banku Investoriem

Par banku

Normatīvo aktu grozījumi: informācijas atklāšana par Latvijas rezidentu uzņēmumu patiesā labuma guvēja īpašnieku

2017. g. 19. decembris, 11:43 / Serviss Ievērojot to, ka ES dalībvalstis, tai skaitā Latvija, ir pārņēmušas Eiropas direktīvas naudas atmazgāšanas novēršanas jomā ( AML IV direktīvas) prasības, stājas spēkā virkne grozījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, it īpaši prasības par to, ka juridiskām personām un rezidentu uzņēmumiem Latvijā ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā atklāt informāciju par to patiesā labuma guvējiem (īpašniekiem).

Jaunās prasības ir piemērojamas visiem Latvijas komerctiesību subjektiem, tai skaitā SIA, AS, biedrībām, nodibinājumiem u.c. – gan esošajiem, gan jaundibināmiem.

Informācija par uzņēmuma patiesā labuma guvēju (īpašniekiem) ir jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – UR).

Par patiesā labuma guvēju tiek uzskatīta persona, kurai pieder vai kuras kontrolē ir ne mazāk kā 25% no uzņēmuma pamatkapitāla vai balsstiesībām. Рar patiesā labuma guvēju ir jāizpauž šāda informācija:

· Vārds, uzvārds
· Valstspiederība
· Personas kods (LR rezidentiem) un dzimšanas dati, pases dati (LR nerezidentiem)
· Pastāvīgās dzīvesvietas valsts
· Īpašumtiesību veids vai veids, kā tiek īstenota kontrole pār konkrēto uzņēmumu, un netiešu īpašumtiesību vai kontroles gadījumā – starpniecības sabiedrību dati.

  Jauno prasību ieviešanas posmi:

   1. Jauniem subjektiem, kuri iesniedz UR reģistrācijas dokumentus no 2017. gada 9. novembra līdz 2017. gada 1. decembrim, jāiesniedz UR informācija par patiesā labuma guvēju līdz 2018. gada 1. martam.

   2. Jauniem subjektiem, kuri iesniedz dokumentus reģistrācijai pēc 2017. gada 1. decembra, veicot reģistrāciju, ir pienākums aizpildīt jaunās veidlapas un atklāt informāciju par patiesā labuma guvēju.

   3. Subjektiem, kuri jau ir atklājuši informāciju par patiesā labuma guvēju atbilstoši iepriekš spēkā esošajām Komerclikuma prasībām, atkārtoti jāiesniedz šāda informācija līdz 2018. gada 1. februārim.

   4. Visiem iepriekš reģistrētajiem un esošajiem subjektiem (līdz 09.11.2017.) ir jāatklāj informācija par patiesā labuma guvēju līdz 2018. gada 1. martam (nomaksājot attiecīgo valsts nodevu).

   5. Ja subjekts vēl nav atklājis informāciju par patiesā labuma guvēju, taču iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu grozījumu reģistrācijai (piemēram, izmaiņas valdes, akcionāru sastāvā), informācijas par patiesā labuma guvēju atklāšana ir obligāts priekšnoteikums pieprasīto izmaiņu veikšanai.


  Informācija par komerctiesību subjektu patiesā labuma guvējiem būs publiski pieejama no 2018. gada 1. aprīļa.

  Vairāk informācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

  Šis materiāls ir sagatavots tikai informatīvos nolūkos un nav uzskatāms par juridisku konsultāciju vai analīzi. Ja Jums ir kādi jautājumi par normatīvo aktu grozījumiem un par to piemērošanu konkrētā situācijā, lūdzam sazināties ar savu juridisko konsultantu.  Eleonora Gailiša
  Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
  Tālr: +371-67020506
  Fakss: +371-67020563
  E-pasts: egailisha@rietumu.lv
  Diennakts tālrunis
  +371 67025555 Rietumu.Info
  (tikai zvaniem)