Par banku Investoriem

Par banku

RAM eksperti: rūpniecisko metālu cenas aug sagaidot “tramponomikas” efektu

2016. g. 7. decembris / Serviss Rietumu grupas speciālisti ir sagatavojuši Rietumu Asset Management investīciju fondu novembra ienākumu atskaiti. Tajā analizēti svarīgākie ekonomikas rādītāji, monetārā politika, situācija akciju, obligāciju, valūtu un izejvielu tirgū, kā arī tiek sniegti plaši
ekspertu komentāri.

“Novembris bija pārsteigumiem pilns. Piemēram, Donalda Trampa uzvara ASV prezidenta vēlēšanās izrādījās mazāk katastrofāla, nekā tika prognozēts. Investoru uzmanība tika koncentrēta uz gaidāmajām fiskālās politikas izmaiņām – investīciju pieaugumu infrastruktūrai un nodokļu sistēmas izmaiņām. Negaidītais vēlēšanu rezultāts labvēlīgi ietekmē rūpniecisko metālu un akciju cenas, īpaši to uzņēmumu akcijas, kuri darbojas ASV vietējā tirgū. D. Trampa uzvara un ASV ekonomika, kas uzrāda lieliskus darba tirgus un amerikāņu patērētāju labklājības rādītājus, ir paaugstinājušas nākamās inflācijas gaidāmo līmeni, kas savukārt ļauj drošāk prognozēt FSR pamatlikmes celšanu šā gada beigās. Trešajā ceturksnī tika pārskatīts un palielināts ASV IKP. Rezultātā investorus iepriecina ienākumu pieaugums fiksēto ieņēmumu tirgū,” stāsta RAM investīciju fondu pārvaldnieki.

“Novembra beigās OPEC pirmo reizi pēdējo astoņu gadu laikā ir vienojusies samazināt naftas ieguvi par 1,2 miljoniem barelu dienā. Kartelis arī paziņoja, ka ir vienojies ar valstīm, kas nav OPEC dalībnieces, ka naftas ieguve tiks samazināta par 0,6 miljoniem barelu dienā. Sākotnēji tirgus reakcija bija ārkārtīgi pozitīva, bet turpmāk uzmanība tiks pievērsta reālai solījumu pildīšanai un slānekļa naftas ieguvei ASV. Ceram, ka naftas cena pakāpeniski atgriezīsies iepriekšējā līmenī,” atzīst eksperti.

Apskatā norādīts, ka Ķīna turpina aktīvi attīstīt infrastruktūru un kontrolēt kapitāla tirgu. Ķīnas investīcijas un gaidāmās ASV investīcijas infrastruktūrā ir ievērojami paaugstinājušas rūpniecisko metālu vērtību.

RAM eksperti pievērš uzmanību tam, ka starptautiskā organizācija OECD ir kardināli mainījusi viedokli par fiskālo politiku – iepriekš OECD bija pārliecināta par fiskālās stingrības nepieciešamību, bet novembrī retorika tika atmesta, atbalstot fiskālo stimulēšanu.

“Šajā mēnesī ASV noslēdzās atskaišu periods. Saskaņā ar Factset – S&P 500 ietilpstošo uzņēmumu peļņa ir palielinājusies par 3%, kas ir straujākais pieauguma temps pēdējos piecos ceturkšņos. Kopumā novembrī bija daudz pārsteigumu, tas bija piesātināts un investoriem labvēlīgs mēnesis,” uzskata Rietumu grupas speciālisti.

Ar RAM apskatu un aktuālajiem komentāriem var iepazīties šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Kompānija piedāvā profesionālas kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi ir paredzēti plašam investoru lokam un izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajiem pieprasījumiem un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un riska attiecību.

IEROBEŽOTA ATBILDĪBA. Šis apskats (ieskaitot jebkurus pielikumus) nav lūgums, piedāvājums, ieteikums vai aicinājums pirkt, pārdot vai atmaksāt jebkurus finanšu instrumentus vai noslēgt un/vai pildīt saistības saskaņā ar citiem jebkura veida darījumiem. Šajā apskatā iekļautas informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 29. janvārī, vienotais reģistrācijas Nr. 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, (turpmāk tekstā – RAM) ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par iespējamo šajā apskata iekļautas informācijas izmantošanu, kā arī neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot nesaņemtu peļņu) un soda sankcijām. Šajā apskatā iekļautie vērtējumi, viedokļi un prognozes ir balstītas vienīgi uz kvalificētu RAM speciālistu atzinumiem par apskatā aplūkotajiem finanšu instrumentiem un emitentiem. Šajā apskatā atspoguļota informācija ir iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, taču vienlaikus, sniegtās informācijas precizitāte un pilnība netiek garantēta. Jebkuram Jūsu investīcijas lēmumam ir pilnībā jābalstās uz Jūsu personīgo finansiālo apstākļu un investīciju mērķu novērtējumu. RAM vērš Jūsu uzmanību uz to, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, kā arī to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)