Par banku Investoriem

Par banku

Rietumu Banka parakstīja administratоvo līgumu ar FKTK

2017. g. 21. jūlijs, 12:27 / Serviss Rietumu Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija parakstīja vienošanos par ierosinātās administratīvās lietas izbeigšanu, kas tika uzsākta pamatojoties uz pilnās pārbaudes rezultātiem un arī informāciju, kuru Finanšu un kapitāla tirgus komisijas saņēma no starptautiskās sadarbības partneriem.

Pārbaudes rezultāti parādīja, ka Rietumu Banka tāpat kā vēl dažas Latvijas bankas, bija izmantota darījumos, kuriem var piemist starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanas pazīmes.

Norādītās operācijas nebija tieša sankciju režīma neievērošana, jo netika veiktas iesaistoties personām, kas bija iekļautas sankciju sarakstos. Sakarā ar to bankai nebija iespējas atklāt to nelikumīgo būtību bez papildus informācijas, pie kuras bankai nebija pieejas.

Pārbaude uzrādīja, ka izpildot norādītās operācijas, banka neveica apzinātas darbības saistītas ar sankciju apiešanu, banka apliecina, ka nebija saistīta ar šo darījumu organizēšanu un nebija ieinteresēta to izpildē. Turklāt banka izbeidza attiecības ar šiem klientiem.

Neskatoties uz konstatēto trūkumu netiešo raksturu, Rietumu Banka kā viena no sistēmiski nozīmīgākajām bankām, apzinoties starptautisko sankciju ievērošanas augsto prioritāti, uzņemoties atbildību par visas finanšu nozares reputāciju, un ņemot vērā ilggadējo pozitīvo sadarbību ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju uzskatīja par lietderīgu izmantot likumā noteikto iespēju noslēgt administratīvo līgumu. Saskaņā ar līgumu Banka novirzīs tai uzlikto sodu 1 566 604 EUR Latvijas valsts budžetā, un apņēmās veikt papildus ieguldījumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanā.

Konstruktīva dialoga ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju ietvaros, Banka izstrādāja un saskaņoja ilgtermiņa papildus pasākumu plānu, kas vērsti uz turpmāku iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu – ar mērķi paaugstināt šīs sistēmas efektivitāti un uzturēšanu atbilstoši visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem, kas tiek izvirzīti Bankai kā OECD dalībvalsts bankai.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)