Par banku Investoriem

Par banku

AS “Rietumu Banka” pirms termiņa dzēsīs subordinētās obligācijas

2017. g. 23. augusts, 12:19 / Serviss AS “Rietumu Banka” (turpmāk – Emitents) ir pieņēmusi lēmumu veikt 2012. gadā emitēto subordinēto obligāciju (turpmāk – Obligācijas) pirmstermiņa dzēšanu.
2017. gada 7. septembrī tiks dzēstas sekojošās Obligācijas:

    · USDSB-1 (ISIN:LV0000801009);
    · EURSB-1 (ISIN: LV0000800993).
Savukārt Obligāciju laidiens USDSB-2 (ISIN:LV0000801025) tiks dzēsts 2017. gada 14. septembrī.
Visas iepirkešminētās Obligāciju emisijas tiks dzēstas pilnā emisiju apjomā pēc cenas 100% no nominālvērtības.

Obligāciju emisija USDSB-1 (ISIN:LV0000801009) tika veikta 2012. gada 7. septembrī un tās apjoms ir 6 000 000 USD pēc nominālvērtības. Obligāciju emisija EURSB-1 (ISIN:LV0000800993) tika veikta 2012. gada 7. septembrī un tās apjoms ir 10 000 000 EUR pēc nominālvērtības. Abi Obligāciju laidieni tika emitēti ar termiņu 7 gadi, ar fiksētu gada procentu likmi 7.00% ar izmaksu 2 reizes gadā. Emitentam, saskaņā ar emisiju noteikumiem, ir tiesības dzēst Obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 2017.gada 7.septembri.
Savukārt Obligāciju emisija USDSB-2 (ISIN:LV0000801025) tika veikta 2012.gada 14.septembrī un tās apjoms bija 5 025 000 USD pēc nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu 7 gadi, ar fiksētu gada procentu likmi 7.00% ar izmaksu 2 reizes gadā. Emitentam, saskaņā ar emisijas noteikumiem, ir tiesības dzēst Obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 2017.gada 14.septembri.
Visas Obligācijas bija reģistrētas biržā NASDAQ Riga un atrodas publiskajā apgrozībā.

Obligāciju pirmstermiņa dzēšanai Emitents ir saņēmis nepieciešamo atļauju no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)