Par banku Investoriem

Par banku

Rietumu Bankas labdarības fonds piekto gadu pēc kārtas izsludina projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”

2016. g. 4. aprīlis / Labdarība un sponsorēšana Rietumu Bankas l abdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcij u jau piekto gadu pēc kārtas izsludina projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”, kura mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju.

Konkursa gaitā tiks piešķirts finansējums tiem projektiem, kuru paredzamais rezultāts sekmēs dažādu konfesiju reliģisko draudžu kultūras un vēstures pieminekļu saglabāšanu un atjaunošanu.


Jau no dibināšanas sākuma Rietumu Bankas labdarības fonda (RBLF) viena no darbības prioritātēm ir Latvijas reliģisko kopienu atbalsts. Kopš fonda dibināšanas brīža tika realizēti daudzi projekti, kas bija vērsti uz Latvijas sakrālās kultūras pieminekļu saglabāšanu.

Ar laiku Rietumu Bankas labdarības fonds saņēma arvien vairāk projektu pieteikumu baznīcu atjaunošanai vai neatliekamiem remonta darbiem, tāpēc 2012.gadā tika pieņemts lēmums rīkot konkursu, kas visus sakrālos projektus apvienotu vienā programmā. Projektu konkurss „Latvijas sakrālais mantojums” sniedz visu konfesiju pārstāvjiem vienādu un līdzvērtīgu iespēju atjaunot svarīgus kultūrvēsturiskus objektus, kas ir nozīmīgi gan garīgās kultūras uzturēšanas ziņā, gan arhitektūras pieminekļu saglabāšanas ziņā.

Iesniegtos projektus vērtēs žūrija, kuras sastāvā būs arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvji, kuri ar savu pieredzi un padomiem visus šos gadus ir palīdzējuši noteikt prioritāros atbalsta virzienus.

„Latvijas sakrālās kultūras mantojuma atjaunošana un saglabāšana ir ļoti svarīgs fonda darbības virziens. Iepriekšējos gados mēs redzējām dažādu konfesiju un draudžu pārstāvju lielu atsaucību, kas mudina mūs atkārtoti rīkot konkursu. Pateicoties šai programmai, jau ir atjaunoti daudzi nozīmīgi iepriekšējo gadsimtu sakrālā mantojuma objekti, kurus tagad varam iepazīt to sākotnējā, autentiskā veidolā. Šo darbu mēs turpināsim, jo vienmēr ir jāpieliek īpašas pūles, lai saglabātu vēsturiskās ēkas un artefaktus, kuru stāvokli neizbēgami ietekmē laiks un cilvēku rīcība”, – atzīst Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna.

Pagājušajā gadā projekta ietvaros tika izvērtēti vairāki desmiti pieteikumi gan par dažādiem dievnamu ēku, torņu un kupolu restaurācijas darbiem, gan arī atsevišķu unikālu interjera objektu saglabāšanai. Konkursa rezultātā Rietumu Bankas labdarības fonds 2015.gadā piešķīra finansējumu 6 dažādu konfesiju baznīcām: Bauskas Sv.Gara baznīcai – lūgšanu sola restaurācijai; Feimaņu katoļu baznīcai (Rēzeknes nov.) – biktssola restaurācijai; Jaunpils baznīcai – kroņluktura renovācijai; Jersikas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo baznīcai – baznīcas dzelzs konstrukciju pretkorozijas apstrādei; Tiskādu vecticībnieku lūgšanu namam (Rēzeknes nov.) – jumta remontam; Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcai – baznīcas gaiļa un lodes atjaunošanai.

Atbilstoši šī gada konkursa nolikumam iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai drīkst jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Kopējais konkursa finansējuma apjoms šogad ir 25 000 EUR, vienam projektam – līdz 5000 EUR. Pieteikumus var iesniegt no 21. marta līdz 20. aprīlim.

Konkursā apstiprinātie projekti, kuriem tiks piešķirts finansējums, tiks publicēti RBLF mājas lapā www.rblf.lv.Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)