Par banku Investoriem

Par banku

RAM eksperti: “Finanšu tirgi ir nesatricināmi”

2017. g. 26. jūnijs, 16:27 / Serviss Rietumu grupas speciālisti sagatavojuši Rietumu Asset Management (RAM) investīciju fondu ienesīguma pārskatu par maiju.

Līdztekus informācijai par fondu struktūru un dinamiku pārskatā tradicionāli tiek analizēti aktuālie politiskie notikumi un nozīmīgākie ekonomikas faktori, kas ietekmē finanšu tirgus.

Kā norāda RAM eksperti, aizvadītajā mēnesī notikusi virkne nozīmīgu politisko notikumu.

“Politiskajām krīzēm Amerikā un Tuvajos Austrumos sekas nebija izteiktas, turpretī investori pozitīvi uztvēra proeiropeiskos vēlēšanu rezultātus Itālijā un Francijā. Tāpēc var pieņemt, ka vairākums investoru uzskata glāzi par līdz pusei pilnu. Šāda optimisma pamatā ir lielais finanšu tirgos esošās lētās naudas daudzums,” uzskata speciālisti.

Saistībā ar Franciju norāda, ka parlamenta vēlēšanu rezultāti piešķīruši jaunajam Francijas prezidentam pilnīgu rīcības brīvību. Makrona partija “Uz priekšu Republika!”, sadarbojoties ar partiju Modem, nodrošinājusi sev 15 gadu laikā lielāko balsu vairākumu, iegūstot parlamentā 350 vietas no 577 esošajām, tomēr vēlēšanu aktivitāte bija viena no zemākajām valsts vēsturē. Tādējādi vēlēšanu rezultāti var pārspīlēti atspoguļot reālo atbalstu Makrona idejām.

Apskatā norādīts arī tas, ka nav manāmu pazīmju pārliecinošam jēlnaftas krājumu samazinājumam ASV, kas negatīvi ietekmē naftas cenu, bet nekustamo īpašumu cenu kāpuma tempa samazinājums un pakāpeniskā valsts investīciju pieplūduma samazinājums infrastruktūrā veicinājis industriālo metālu pieprasījuma stabilizēšanos. Vienlaikus Ķīnas regulatora vēlme atļaut investīciju kompānijām ieguldīt līdzekļus fiziskajās izejvielās var pozitīvi ietekmēt metālu tirgu īstermiņā.

Eksperti vērš uzmanību uz ASV FRS pamata procentu likmes palielināšanos par ceturdaļprocentu, turklāt pieteikta arī bilances samazināšanas programma. Tāpat attaisnotam turpmākam likmes kāpumam nepieciešamas izteiktas inflācijas pazīmes un veselīga ekonomiskā izaugsme. Līdztekus bilances un procentu likmju normalizēšanai sagaidāma finanšu tirgus sarosīšanās un riska prēmijas kāpums.

“Ar vasaras saulgriežiem savu virsotni sasniedzis ne vien dienas garums, bet arī pasaules lielākās ekonomikas atjaunotne. Mēdz teikt, ka vasaras saulgriežos uzzied paparde, bet cilvēku, kurš šo papardes ziedu atradis, sagaidot bagātības un pasaules lielākie noslēpumi. Finanšu tirgiem šī pasaku gaisotne var nebūt raksturīga, tomēr tie nodrošina asnus, kas nes reālus augļus,” saka finanšu eksperti.

Ar RAM pārskatu un aktuālajiem ekspertu komentāriem jūs varat iepazīties šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Uzņēmums piedāvā profesionālus kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi paredzēti plašam investoru lokam, tie izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajām prasībām un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un risku attiecību.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS Šis apskats (tostarp jebkādi tā pielikumi) nav uzskatāms par aicinājumu, piedāvājumu, ieteikumu vai uzaicinājumu iegādāties, pārdot vai dzēst jebkādus finanšu instrumentus, uzņemties un/vai pildīt saistības jebkāda veida citos darījumos. Šajā apskatā iekļautās informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2014. gada 29. janvārī ar vienoto reģistrācijas numuru 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika (turpmāk tekstā – RAM), ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par šajā apskatā iekļautās informācijas iespējamo izmantošanu, tostarp neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kā arī soda sankcijām. Šajā apskatā sniegto vērtējumu, viedokļu un prognožu pamatā ir tikai kvalificētu RAM speciālistu spriedumi, kuri ir nosacīti vērtēti finanšu instrumentu un emitentu apskatā. Šajā apskatā sniegtā informācija ir iegūta no avotiem, kuri ir uzskatāmi par uzticamiem, tomēr vienlaicīgi netiek garantēta sniegtās informācijas precizitāte un pilnīgums. Jebkāda Jūsu investīciju lēmuma pamatā ir jābūt Jūsu individuālā finanšu stāvokļa un investīciju mērķu izvērtējumam. RAM atgādina, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)