Par banku Investoriem

Par banku

RAM eksperti: “Eiropas akcijas kāpj”

2017. g. 18. maijs, 15:32 / Serviss Rietumu grupas speciālisti ir sagatavojuši pārskatu par “Rietumu Asset Management” investīciju fondu ienesīgumu šā gada aprīlī. Pārskatā ir sniegta analīze par galvenajiem ekonomiskajiem rādītājiem, monetāro politiku, situāciju globālajos akciju, obligāciju, valūtas un izejvielu tirgos, kā arī tiek piedāvāti izsmeļoši ekspertu komentāri.RAM eksperti pievērš uzmanību tam, ka gada sākums izrādījās veiksmīgs amerikāņu kompānijām. S&P 500 indeksa uzņēmumi uzrādīja vislabāko ceturkšņa peļņas pieaugumu kopš 2011. gada. Pieaugums bija vērojams visās nozarēs, izņemot telekomunikācijas. Turklāt vislielāko pienesumu nodrošināja enerģētikas nozare. Ir svarīgi atzīmēt, ka relatīvā uzņēmumu vērtība saglabājas tuvu vēsturiskajiem maksimumiem.

“Mierīga notikumu attīstības gaita noteica aprīlī vērojamo finanšu tirgu attīstības tempu. Pakāpeniska ASV FRS monetārās politikas normalizēšanās, Trampa sūri un grūti īstenojamās reformas, svaiga uzņēmumu ziņošanas un makroekonomikas datu partija šomēnes nespēja “iekustināt” investorus,” atzīmē “Rietumu Asset Management” pārvaldnieki.

“Degslānekļa darvas ieguves apjomu pieaugums un neiepriecinošie dati par jēlnaftas un naftas produktu krājumiem ASV negatīvi iespaidoja naftas cenas. Savukārt, nekustamā īpašumu buma panīkums Ķīnā un Trampa grūtības ar jauno tiesību aktu virzību mazināja investoru uztraukumu attiecībā uz rūpnieciskajiem metāliem. Īstermiņā izejvielu nozares nākotne ir cieši saistīta ar pieprasījuma attīstību Ķīnā,” saka Rietumu grupas speciālisti.

“Neskatoties uz arvien pastāvošiem ģeopolitiskajiem riskiem, līdz mēneša beigām akciju tirgus pietuvojās vēsturiski zemam nepastāvības līmenim. Augstā uzņēmumu vērtība normalizēsies, ja turpināsies tirgus stagnācija un korporāciju ienākumu un peļņas pieaugums. Tomēr rodas iespaids, ka daudzi investori nepietiekami novērtē šoka varbūtību. Tā rezultātā šobrīd pastāv liela varbūtība, ka nākotne mums sola iespēju klāsta paplašināšanos investīciju piesaistes ziņā,” apgalvoja eksperti.

RAM pārskatu un aktuālos ekspertu komentārus var atrast šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Uzņēmums piedāvā profesionālus kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi paredzēti plašam investoru lokam, tie izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajām prasībām un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un risku attiecību.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS Šis apskats (tostarp jebkādi tā pielikumi) nav uzskatāms par aicinājumu, piedāvājumu, ieteikumu vai uzaicinājumu iegādāties, pārdot vai dzēst jebkādus finanšu instrumentus, uzņemties un/vai pildīt saistības jebkāda veida citos darījumos. Šajā apskatā iekļautās informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2014. gada 29. janvārī ar vienoto reģistrācijas numuru 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika (turpmāk tekstā – RAM), ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par šajā apskatā iekļautās informācijas iespējamo izmantošanu, tostarp neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kā arī soda sankcijām. Šajā apskatā sniegto vērtējumu, viedokļu un prognožu pamatā ir tikai kvalificētu RAM speciālistu spriedumi, kuri ir nosacīti vērtēti finanšu instrumentu un emitentu apskatā. Šajā apskatā sniegtā informācija ir iegūta no avotiem, kuri ir uzskatāmi par uzticamiem, tomēr vienlaicīgi netiek garantēta sniegtās informācijas precizitāte un pilnīgums. Jebkāda Jūsu investīciju lēmuma pamatā ir jābūt Jūsu individuālā finanšu stāvokļa un investīciju mērķu izvērtējumam. RAM atgādina, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)