Par banku Investoriem

Par banku

RAM eksperti: svārstības ir sākušās

2017. g. 24. jūlijs, 09:39 / Serviss Rietumu grupas speciālisti sagatavojuši Rietumu Asset Management (RAM) investīciju fondu ienesīguma pārskatu par jūniju.

Līdztekus informācijai par fondu struktūru un dinamiku pārskatā tradicionāli tiek analizēti aktuālie politiskie notikumi un nozīmīgākie ekonomikas faktori, kas ietekmē finanšu tirgus.

Kā liecina informācija apskatā, jūnijā pirmoreiz kopš 2016. gada beigām atsākās diskusijas par reflāciju – politiku, kas vērsta uz ekonomikas izaugsmes veicināšanu un deflācijas apkarošanu. Diskusiju atsāka ECB priekšsēdētāja Mario Dragi uzstāšanās.

Eiropas Centrālās bankas vadītājs, tāpat kā viņa kolēģi no ASV, Anglijas un Kanādas, uzskata, ka zemās procentu likmes pilda savu misiju, finanšu sistēma ir droša un negatīvie riski nenomāc ekonomiku. Tāpēc investori arvien biežāk sliecas domāt, ka lētās naudas laikmets tuvojas beigām.

Tajā pašā laikā, neskatoties uz to, ka zemās procentu likmes patiešām ir stimulējušas ekonomiku Eiropā, ASV un citās valstīs, šim stimulam ir arī negatīvā puse, norāda RAM eksperti. „Pasaules parāda apjoms sasniedzis līdz šim vēl nepieredzētu rādītāju – 217 triljonus dolāru, kas ir vairāk nekā 327 % no pasaules IKP. Ja procentu likmes ir zemas, milzīgā parāda apkalpošana nerada problēmas. Tomēr līdz ar procentu likmju pieaugumu par aktuālu problēmu varētu kļūt saistību refinansēšana,” – uzskata speciālisti.

Apskatā norādīts, ka pēdējo astoņu gadu laikā finanšu tirgi ir peldējušies lētā un pieejamā naudā. Centrālās bankas izraisītā naudas pārpilnība ievērojami ietekmējusi rentabilitāti, bet ilgtermiņa dēļ ir izkropļojusies izpratne par risku. Pēc RAM ekspertu domām, no tā, cik gludi noritēs monetārās politikas atgriešanās normālā gultnē, ir atkarīga ne tikai situācija finanšu tirgos, bet arī reālajā ekonomikā.

Apskatā arī minēti labie Eiropas uzņēmējdarbības vides rādītāji, ASV fondu tirgus indeksa S&P 500 izaugsme un ASV dolāra kursa lejupslīde, kas piedzīvoja sliktākos ceturkšņa rādītājus kopš 2010. gada.

Ar RAM pārskatu un aktuālajiem ekspertu komentāriem jūs varat iepazīties šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Uzņēmums piedāvā profesionālus kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi paredzēti plašam investoru lokam, tie izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajām prasībām un vajadzībām.

Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un risku attiecību.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS Šis apskats (tostarp jebkādi tā pielikumi) nav uzskatāms par aicinājumu, piedāvājumu, ieteikumu vai uzaicinājumu iegādāties, pārdot vai dzēst jebkādus finanšu instrumentus, uzņemties un/vai pildīt saistības jebkāda veida citos darījumos. Šajā apskatā iekļautās informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2014. gada 29. janvārī ar vienoto reģistrācijas numuru 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika (turpmāk tekstā – RAM), ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par šajā apskatā iekļautās informācijas iespējamo izmantošanu, tostarp neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kā arī soda sankcijām. Šajā apskatā sniegto vērtējumu, viedokļu un prognožu pamatā ir tikai kvalificētu RAM speciālistu spriedumi, kuri ir nosacīti vērtēti finanšu instrumentu un emitentu apskatā. Šajā apskatā sniegtā informācija ir iegūta no avotiem, kuri ir uzskatāmi par uzticamiem, tomēr vienlaicīgi netiek garantēta sniegtās informācijas precizitāte un pilnīgums. Jebkāda Jūsu investīciju lēmuma pamatā ir jābūt Jūsu individuālā finanšu stāvokļa un investīciju mērķu izvērtējumam. RAM atgādina, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)