Par banku Investoriem

Par banku

RAM eksperti: jaunajā gadā ‒ ar spožām cerībām un vēsu galvu

2018. g. 29. janvāris, 16:16 / Serviss Rietumu grupas speciālisti sagatavojuši Rietumu Asset Management (RAM) investīciju fondu ienesīguma pārskatu par decembri.

Līdztekus informācijai par fondu struktūru un dinamiku pārskatā tradicionāli tiek analizēti aktuālie politiskie notikumi un nozīmīgākie ekonomikas faktori, kas ietekmē finanšu tirgus.

„Pagājušais gads bija īpaši veiksmīgs aktīviem ar augstu riska līmeni,” savā apskatā norāda RAM eksperti. To veicināja gan attīstīto, gan attīstības procesā esošo valstu stabilā ekonomikas izaugsme, Eiropas uzņēmumu peļņas pieaugums, pirmoreiz pēdējos gados gaidāmais divciparu peļņas pieaugums ASV, kā arī daudzo ģeopolitisko risku ignorēšana. Rezultātā investori, kuri ieguldīja līdzekļus šādos aktīvos, saņēma izcilu investīciju atdevi un ārkārtīgi zemu volatilitāti.

Savukārt ASV akciju tirgus uzrādīja vienu no ilgākajām izaugsmes sērijām bez būtiskām korekcijām (tās nepārsniedza 5 %), pārspējot iepriekšējo 394 tirdzniecības dienu ilgo rekordu. „Lielākais gada pieaugums, pateicoties investoru lielajai tieksmei riskēt, bija informāciju tehnoloģiju sektorā. Gribam pieminēt arī pozitīvo virzību mazumtirdzniecības sektorā. Lielāko gada daļu mazumtirdzniecība cieta pircēju negatīvā noskaņojuma dēļ, tomēr ļoti veiksmīgā tirdzniecība „melnajā piektdienā” un Ziemassvētku laikā krasi mainīja situāciju,” uzsver speciālisti.

Apskatā pieminēta arī gada beigās ASV notikusī vērienīgā nodokļu reforma, kuras iespējamais efekts tiek vērtēts ļoti neviennozīmīgi. Ekonomistu lielākā daļa ir vienisprātis, ka tas būs vienreizējs un neveicinās ilglaicīgu ASV ekonomikas izaugsmi.

Eiropā pēc Makrona uzvaras Francijas prezidenta vēlēšanās investori savos aprēķinos ir gandrīz pilnīgi atmetuši „politisko troksni”. Rezultātā pat Merkeles nespēja pēc uzvaras vēlēšanās izveidot valdošo koalīciju nekādā veidā neatspoguļojās Eiropas aktīvos. Vēl vairāk, labie makroekonomikas rādītāji veicinājuši eiro nostiprināšanos.

Par vēl vienu svarīgu notikumu, kas ietekmē tirgu, kļuva vienošanās starp OPEC valstīm un Krieviju vēl gadu samazināt naftas ieguvi. Kā norāda RAM eksperti, 2017. gada beigās kļuva skaidri redzamas naftas tirgus līdzsvarošanās pazīmes, un, neraugoties uz pieaugošo slānekļa naftas ieguvi, minēto vienošanos var uzskatīt par veiksmīgu. Tomēr pārmērīgs naftas cenu pieaugums var pārvilkt svītru visām OPEC pūlēm.

„Šo gadu investori sāk ar spožām cerībām, paļaujoties uz stabiliem, fundamentāliem pamatiem. Šādos apstākļos nevajag aizmirst par ilglaicīgu investīciju pamatprincipiem ‒ nelikt visas olas vienā grozā un ar vēsu prātu izturēties pret kāpumiem un kritumiem,” uzsver RAM eksperti.

Ar RAM pārskatu un aktuālajiem ekspertu komentāriem jūs varat iepazīties šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Uzņēmums piedāvā profesionālus kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi paredzēti plašam investoru lokam, tie izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajām prasībām un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un risku attiecību.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS Šis apskats (tostarp jebkādi tā pielikumi) nav uzskatāms par aicinājumu, piedāvājumu, ieteikumu vai uzaicinājumu iegādāties, pārdot vai dzēst jebkādus finanšu instrumentus, uzņemties un/vai pildīt saistības jebkāda veida citos darījumos. Šajā apskatā iekļautās informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2014. gada 29. janvārī ar vienoto reģistrācijas numuru 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika (turpmāk tekstā – RAM), ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par šajā apskatā iekļautās informācijas iespējamo izmantošanu, tostarp neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kā arī soda sankcijām. Šajā apskatā sniegto vērtējumu, viedokļu un prognožu pamatā ir tikai kvalificētu RAM speciālistu spriedumi, kuri ir nosacīti vērtēti finanšu instrumentu un emitentu apskatā. Šajā apskatā sniegtā informācija ir iegūta no avotiem, kuri ir uzskatāmi par uzticamiem, tomēr vienlaicīgi netiek garantēta sniegtās informācijas precizitāte un pilnīgums. Jebkāda Jūsu investīciju lēmuma pamatā ir jābūt Jūsu individuālā finanšu stāvokļa un investīciju mērķu izvērtējumam. RAM atgādina, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)