Par banku Investoriem

Par banku

Rietumu Asset Management eksperti: „Veselīga izaugsme, labi pārskatu rezultāti”

2017. g. 22. augusts, 16:49 / Serviss Rietumu grupas speciālisti sagatavojuši Rietumu Asset Management (RAM) investīciju fondu ienesīguma pārskatu par jūliju.

Līdztekus informācijai par fondu struktūru un dinamiku pārskatā tradicionāli tiek analizēti aktuālie politiskie notikumi un nozīmīgākie ekonomikas faktori, kas ietekmē finanšu tirgus.

Rietumu Asset Management (RAM) apskatā ir atzīmēts, ka atomkara draudi Korejas pussalā ietekmē finanšu tirgos ir notikušas korekcijas tikai par dažiem procentiem. Ekspertu skatījumā šāda reakcija uz Ziemeļkorejas un ASV konflikta saasināšanos acīmredzami liecina, ka investoru riska uztvere pēdējo gadu laikā ir ievērojami izkropļota. Bet vecajā pasaulē bažas par „sliktā scenārija” iespējamo īstenošanos vispār ir nodotas aizmirstībai.

RAM speciālisti norāda, ka decembrī notikusī Federālo rezervju sistēmas pamatlikmes palielināšana nav sasniegusi vēlamo rezultātu zemās inflācijas dēļ. Cenu pieauguma tempa palēnināšanās un Trampa solītās veselības aprūpes reformas izgāšanās veicinājusi arī dolāra vērtības kritumu.

„Ir vērts atzīmēt gandrīz vienbalsīgu jaunu sankciju ieviešanu pret Irānu, Ziemeļkoreju un Krieviju, ko var vērtēt kā neuzticības paušanu pašreizējam ASV prezidentam. To atcelšanai būs vajadzīgs balsu vairākums parlamentā. Vēsture liecina, ka šādas sankcijas var būt spēkā desmitgadēm,” – norādīts apskatā.

Savukārt Eiropā otrajā ceturksnī ekonomiskā izaugsme pārspēja gan ekonomistu gaidas, gan arī rezultātus ASV. Vētrainais ekonomiskais pacēlums Eiropā un Ķīnā sekmēja arī ASV uzņēmumu labos ceturkšņa rezultātus. Salīdzinot ar iepriekšējā gada otro ceturksni, „S&P 500” uzņēmumu ieņēmumi palielinājās par 5 %, bet peļņa par 10 %.

„Atsevišķi ir jāatzīmē investoru neremdināmā ieinteresētība riskantos aktīvos. Spekulatīvo vērtspapīru ienesīgums eirozonā pārsniedz ASV valsts obligāciju ienesīgumu tikai par dažām procenta desmitdaļām. Taču te ir jāuzsver, ka minētais attiecas uz tādu uzņēmumu parādu, kuru pastāvēšana pēc pieciem gadiem var būt apdraudēta, un par lielvalsts parādu,” – ir atzīmēts apskatā.

Kā piemērs tiek minēts uzņēmums „Tesla”. Nesen uzņēmums, kas ir pazīstams, kā apvērsuma veicinātājs elektromobiļu ražošanā un kuram ir harismātisks vadītājs, izlaida obligācijas par 1,8 miljardiem dolāru. Ir jāatzīmē, ka savas darbības laikā „Tesla” tikai divas reizes ir guvis ceturkšņa peļņu. Arī kredītnovērtējumu aģentūras ir zemu novērtējušas uzņēmuma kredītspēju, piemēram, „Moody’s” piešķīra vērtējumu, kas ir veselas piecas pakāpes zemāks par investīcijām labvēlīgu vērtējumu (B-). Var diskutēt par „Tesla” akciju izaugsmes potenciālu, taču ir jāatzīst fakts, ka obligācijas nodrošina fiksētu ienesīgumu. Tāpēc ir ļoti dīvaini vērot, kā parāda vērtspapīru izlaišana radīja lielu ažiotāžu investoru vidū, bet obligāciju ienesīgums veidoja tikai 5,25 %. Tajā pašā laikā obligāciju turētāji neiegūs pat ne vienu vienīgu papildu centu, ja „Tesla” kļūs par otru „Apple”.

„Tāpēc investoriem ir jāpievērš īpaša uzmanība jebkura emitenta darbības pamatam un tam, cik šāds emitents par to maksā,” – uzsver RAM eksperti.

Ar RAM pārskatu un aktuālajiem ekspertu komentāriem jūs varat iepazīties šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Uzņēmums piedāvā profesionālus kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi paredzēti plašam investoru lokam, tie izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajām prasībām un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un risku attiecību.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS Šis apskats (tostarp jebkādi tā pielikumi) nav uzskatāms par aicinājumu, piedāvājumu, ieteikumu vai uzaicinājumu iegādāties, pārdot vai dzēst jebkādus finanšu instrumentus, uzņemties un/vai pildīt saistības jebkāda veida citos darījumos. Šajā apskatā iekļautās informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2014. gada 29. janvārī ar vienoto reģistrācijas numuru 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika (turpmāk tekstā – RAM), ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par šajā apskatā iekļautās informācijas iespējamo izmantošanu, tostarp neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kā arī soda sankcijām. Šajā apskatā sniegto vērtējumu, viedokļu un prognožu pamatā ir tikai kvalificētu RAM speciālistu spriedumi, kuri ir nosacīti vērtēti finanšu instrumentu un emitentu apskatā. Šajā apskatā sniegtā informācija ir iegūta no avotiem, kuri ir uzskatāmi par uzticamiem, tomēr vienlaicīgi netiek garantēta sniegtās informācijas precizitāte un pilnīgums. Jebkāda Jūsu investīciju lēmuma pamatā ir jābūt Jūsu individuālā finanšu stāvokļa un investīciju mērķu izvērtējumam. RAM atgādina, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)