Par banku Investoriem

Par banku

RAM eksperti: „Trampflācija” zem jautājuma zīmes

2017. g. 19. aprīlis, 15:57 / Serviss Rietumu Bankas grupas speciālisti шк sagatavojuši Rietumu Asset Management investīciju fondu ienesīguma apskatu par martu, kurā ir sniegta galveno ekonomisko rādītāju un monetārās politikas analīze. Rūpīgi izvērtēts stāvoklis akciju, obligāciju, valūtu un izejvielu tirgos. Apskatā sniegti plaši ekspertu komentāri.

„Pavasara sākums bija zīmīgs ar dažādiem notikumiem. ASV Statistikas birojs trešajā redakcijā negaidīti pārskatīja valsts ekonomikas izaugsmes tempu paaugstināšanās virzienā. Kā jau bija gaidāms, Federālo rezervju sistēma palielināja likmi un nemainīja šī gada prognozi par likmju celšanas tempu. Tāpat arī norisinājās G20 dalībvalstu finanšu ministru tikšanās Vācijā. ASV spiediena ietekmē G20 mainīja retoriku un pauda mazāku atbalstu brīvajai tirdzniecībai. Apvienotā Karaliste oficiāli uzsāka izstāšanās procesu no ES, tam būs nepieciešami divi gadi. Tomēr par būtiskāko notikumu finanšu tirgiem kļuva likuma par ASV veselības aizsardzību izgāšanās,” norāda RAM investīciju fondu pārvaldnieki.

„Saskaņā ar pirmā ceturkšņa datiem vislabāk veicies tehnoloģiju nozarei. Indekss Nasdaq Composite uzrādījis labāko pieaugumu kopš 2013. gada, pateicoties izciliem finanšu rezultātiem 2016. gada otrajā pusgadā un gaidām par pozitīvās dinamikas turpināšanos,” uzskata eksperti.

Apskatā arī norādīts, ka izejvielu tirgū šis mēnesis noslēdzies bez izmaiņām. Dolāra vājo pozīciju pozitīvo efektu mazināja investoru gaidu izmaiņas saistībā ar „Trampflāciju”.

„Investoriem jāsaglabā mierīgs prāts un nav jāpakļaujas radikālām izpausmēm finanšu tirgos. Vislabāko rezultātu var sasniegt tieši ar līdzsvarotu, saskaņotu un profesionālu pieeju investīcijām,” rezumē Rietumu Bankas grupas speciālisti.

Ar RAM apskatu un ekspertu jaunākajiem komentāriem var iepazīties šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Uzņēmums piedāvā profesionālus kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi paredzēti plašam investoru lokam, tie izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajām prasībām un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un risku attiecību.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS Šis apskats (tostarp jebkādi tā pielikumi) nav uzskatāms par aicinājumu, piedāvājumu, ieteikumu vai uzaicinājumu iegādāties, pārdot vai dzēst jebkādus finanšu instrumentus, uzņemties un/vai pildīt saistības jebkāda veida citos darījumos. Šajā apskatā iekļautās informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2014. gada 29. janvārī ar vienoto reģistrācijas numuru 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika (turpmāk tekstā – RAM), ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par šajā apskatā iekļautās informācijas iespējamo izmantošanu, tostarp neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kā arī soda sankcijām. Šajā apskatā sniegto vērtējumu, viedokļu un prognožu pamatā ir tikai kvalificētu RAM speciālistu spriedumi, kuri ir nosacīti vērtēti finanšu instrumentu un emitentu apskatā. Šajā apskatā sniegtā informācija ir iegūta no avotiem, kuri ir uzskatāmi par uzticamiem, tomēr vienlaicīgi netiek garantēta sniegtās informācijas precizitāte un pilnīgums. Jebkāda Jūsu investīciju lēmuma pamatā ir jābūt Jūsu individuālā finanšu stāvokļa un investīciju mērķu izvērtējumam. RAM atgādina, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)