Par banku Investoriem

Tirdzniecības finansējums

Īstermiņa tirdzniecības kredīti

Tālrunis uzziņām
+37167025249

Rietumu Banka piedāvā dažādus īstermiņa kredītu veidus uzņēmuma apgrozamo līdzekļu palielināšanai.

Saņemt kredītus var bankas klienti, kuriem ir stabils apgrozījums un tirdzniecības pieredze ar konkrēto preci nav mazāka par vienu gadu. Klienta pašfinansējums – ne mazāks par 50% (izņemot biržas preci, kur paša ieguldījums var sastādīt 10-30%). Precei jābūt izvietotai ar banku saskaņotā noliktavā.

Par nodrošinājumu var kalpot preces, kas atrodas noliktavā vai ceļā, kā arī ar banku garantijām vai akreditīviem nodrošinātas prasības pret debitoriem. Minimālā kredīta summa - 200 tūkst. eiro, maksimālā - 2 milj. eiro; termiņš - līdz 12 mēnešiem (ar iespēju pagarināt).

Preces iegādes finansēšana, kur par ķīlu kalpo prece (pirmseksporta finansēšana)

Banka finansē darījumu par preces, kas paredzēta eksportam, iegādi, izsniedzot akreditīvus vai garantijas; vai arī banka veic nepieciešamo avansa maksājumu. Tādā veidā klients, pēc kredīta vai tā daļas dzēšanas, var saņemt preci no muitas noliktavas Baltijā vai no atbildīgās glabāšanas noliktavas Maskavā vai Sanktpēterburgā.

Preces iegādes finansēšana, kur par ķīlu kalpo prece un ar akreditīvu vai bankas garantiju nodrošinātas prasības pret gala pārdevēju

Banka finansē darījumu par preces iegādi, izsniedzot akreditīvus vai garantijas; vai arī banka veic avansa maksājumu. Prece šādā gadījumā tiek piegādāta gala patērētājam, ja šis gala patērētājs ir nodrošinājis savas maksājuma saistības ar saskaņotās bankas garantiju vai akreditīvu.

Finansēšana, kur par ķīlu kalpo prece Baltijas valstu un Krievijas noliktavās

Šajā gadījumā tirdzniecības uzņēmums par saviem līdzekļiem iegādājas preci, izvieto to saskaņotā muitas vai atbildīgās glabāšanas noliktavā. Pret šo preci banka izsniedz uzņēmumam kredītu vai atver kredītlīniju. Klients var saņemt preci no noliktavas pēc kredīta vai tā daļas dzēšanas.

Finansēšana, kur par ķīlu kalpo prece, kas atrodas ceļā, pret konosamentiem

Tirdzniecības uzņēmums par saviem vai par piegādātāja līdzekļiem veic preces iegādi. Pēc konosamentu saņemšanas, kas apliecina preces pārvadāšanai pieņemšanu, un to iesniegšanas bankā, uzņēmums - klients saņem finansējumu kredīta veidā, kuru jādzēš pēc preces saņemšanas gala ostā vai, gadījumā, ja plānota tās izvietošana iepriekš saskaņotā muitas noliktavā Baltijas valstīs (vai atbildīgās glabāšanas noliktavā Krievijā), pirms preces saņemšanas no noliktavas.

Eksporta faktorings

Banka finansē tirdzniecības uzņēmumu uz to laika posmu, par kuru tas savam partnerim (preces pircējam) ir ļāvis atlikt maksājumu veikšanu. Pircēja saistībām ir jābūt garantētām ar saskaņotās bankas akreditīvu vai garantiju.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)