Par banku Investoriem

Kredīti

Dokumentārais inkaso

Šajos starptautiskajos pirkšanas un pārdošanas darījumos banka uzņemas pārdevēja pārstāvja pienākumus, saņemot naudu no pircēja tā uzturēšanās valstī.

Dokumentārais inkaso ir summa, ko banka inkasē no pircēja konta noteiktā laikā apmaiņā pret finanšu un tirdzniecības vai tikai tirdzniecības dokumentiem. Eksportētājs iesniedz bankā preces nosūtīšanas dokumentus (visbiežāk gadījumos, kad preces pārvadā ar jūras transportu), piemēram, rēķinu, konosamentu, iepakojuma lapu, izcelsmes un kvalitātes apliecinājumus, un uzdod bankai nosūtīt dokumentus saņēmēja bankai, pilnvarojot šādu banku izsniegt dokumentus pircējam tikai pēc maksājuma eksportētājam veikšanas vai vekseļa apstiprināšanas.

Operāciju izpilda pēc eksportētāja rīkojuma, kas nosaka inkasēšanas noteikumus un iesniedz savai bankai dokumentus, uz kā pamata jāveic maksājums. Abas bankas, kas izpilda inkaso, rīkojas kā starpnieki un neuzņemas atbildību par maksājuma neveikšanu vai dokumentu neapstiprināšanu. Tām ir tikai pienākums izpildīt klienta norādījumus – izsniegt dokumentus pret maksājumu vai vekseļa apstiprinājumu.

Norēķinu inkaso veids ir izdevīgs eksportētājam tādēļ, ka bankas aizsargā tā tiesības uz precēm līdz dokumentu apmaksas brīdim. Importētājam tiesības uz precēm piešķir preču dokumenti, ko tas iegūst savā valdījumā tikai pēc to apmaksas vai citu inkaso noteikumu izpildes. Inkaso norēķinu veids ir izdevīgs importētājam tādēļ, ka saskaņā ar to apmaksu veic par faktiski piegādātām precēm.

Dokumentārais inkaso ir drošs un starptautiski atzīts maksājuma veids, ko regulē „Inkaso unificētie noteikumi”, STP publikācija Nr. 522, ko izstrādājusi Starptautiskā tirdzniecības palāta (1995. gada redakcijā).

Pārdevējam jāzina, ka šis norēķinu veids negarantē apmaksu uz dokumentu pamata, ja pircējs nevar vai negrib maksāt, tāpēc tā izmantošana ir lietderīga, ja pircēju un pārdevēju saista ilgstoša sadarbība un abpusēja uzticība.


Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)