Par banku Investoriem

Kredīti

Nosacījumi un nodrošinājums

Aizdevējs

AS “Rietumu Banka”, reģ. nr. 40003074497

Juridiskā adrese: Vesetas ielā 7, Rīgā, LV-1013, Latvija

Mērķi, kuriem aizdevumu drīkst izmantot

Mājokļa aizdevumu drīkst izmantot atbilstoši mērķim, kas ir norādīts Kredīta līgumā - nekustamā īpašuma iegādei un/ vai pārveidošanai (remontam, labiekārtošanai u.tml.).

Nodrošinājuma veids

Par nodrošinājumu hipotekārajam kredītam var kalpot nekustamais īpašums, kas atrodas Rīgā vai Rīgas reģionā. Par papildu nodrošinājumu var kalpot finanšu ķīla.

Ķīlas veids
Maksimālais finansējuma apjoms
Nekustamais īpašums *
70% no tirgus vērtības
Zeme * **
50% no tirgus vērtības
Cits
Individuāli
* Bet ne vairāk kā 90% no ātras realizācijas vērtības.
** 1) Ja zemes (teritorijas) izmantošanas veids ir: dzīvojamās apbūves teritorija, jauktas apbūves teritorija, centru apbūves teritorija, ražošanas un rūpniecības teritorija.
   2) Ja kredīta ņēmēja ienākumi ir pietiekoši, lai atmaksātu kredītu un ieķīlāta īpašuma pārdošana nav vienīgais kredīta atmaksas avots.

Pieejamo mājokļa aizdevumu veidu apraksts

Rietumu Banka saviem klientiem piedāvā iespēju saņemt kredītu nekustamā īpašuma iegādei Latvijā. Kredīta nosacījumi:

 • nekustamais īpašums Rīgā vai Rīgas reģionā;
 • minimālais kredīta apmērs - 200 000 EUR, maksimālais - nav ierobežots;
 • kredīta termiņš - līdz 15 gadiem;
 • kredīta valūta - EUR;
 • prasības kredītņēmējam - informācija par pastāvīgiem ienākumiem;
 • kredīta likme var būt gan fiksēta, gan mainīgā;
 • ja kredīts tiek izsniegts uz laiku līdz diviem gadiem, var tikt piemērota fiksēta procentu likme.

Procentu likmju veidi

Fiksētā procentu likme uz noteiktu termiņu paliek nemainīga, savukārt pēc noteikta termiņa beigām tiek pārskatīta no jauna. Kredītiem EUR fiksētā likme tiek noteikta, sākot no 8% gadā.

Ja kredīts tiek izsniegts uz laiku, kas pārsniedz divus gadus, tad tiek pielietota mainīgā procentu likme.

Mainīgā procentu likme sastāv no mainīgās starpbanku procentu likmes (LIBOR) un bankas noteiktās nemainīgās papildu likmes. Mainīgā starpbanku likme mainās reizi 3 mēnešos, savukārt nemainīgā papildu likme ir nemainīga visā kredīta līguma periodā un var tikt mainīta tikai ar abpusēju vienošanos par grozījumiem līgumā.

Kredītiem EUR mainīgā likme tiek noteikta, sākot no 3 mēn. LIBOR EUR + 3.5%. Tajā pat laikā banka var piemērot kredītiem ar mainīgo procentu likmi minimālās likmes līmeni. Pašlaik šis minimālais kopējās likmes līmenis kredītiem EUR var sastādīt 7% gadā.

Procentu likmes lielums katrā konkrētā gadījumā ir atkarīgs no ķīlas kvalitātes, kredīta apjoma, klienta kredītu vēstures un maksātspējas, kā arī no valūtas, kurā kredīts ir izsniegts.

Jums nav jābūt Rietumu Bankas klientam, lai iesniegtu hipotekārā kredīta pieprasījumu.


Tipiskas mājokļa aizdevuma izmaksas, kas jāsedz patērētājamAizdevuma papildus izmaksas

Papildus izmaksu apmērs ir atkarīgs no šo pakalpojumu sniedzēja tarifiem, kā arī no aizdevuma nodrošinājuma īpatnībām.

 • nekustamā īpašuma novērtējums;
 • nostiprinājuma lūguma par hipotēkas reģistrēšanu apliecināšana pie notāra;
 • hipotēkas reģistrācija Zemesgrāmatā, par kuru ir jāmaksā arī valsts nodeva un kancelejas nodeva;
 • nekustamā īpašuma apdrošināšana, kas ietver kā pirmreizējo apdrošināšanu, tā arī apdrošināšanas polises atjaunošanu saskaņā ar hipotēkas līguma noteikumiem;
 • citas individuālās izmaksas.

Dažādi kredīta atmaksas veidi

Kredīta atmaksas veids tiek fiksēts aizdevuma līgumā, saskaņā ar kuru tiek sastādīts aizdevuma atmaksas grafiks.

Vispārējā gadījumā klientam tiek piedāvāti divu veidu aizdevuma atmaksas grafiki: anuitātes grafiks vai lineārais grafiks. Īpašos gadījumos var tikt noteikts arī atvieglojumu grafiks.

Anuitātes grafiks - kredīta atmaksas grafiks, kurā maksājuma summa katrā periodā ir vienāda.

Lineārais grafiks - kredīta atmaksas grafiks, kurā kredīta pamatsumma tiek atmaksāta vienādās daļās.

Atvieglojumu grafiks - kredīta atmaksas grafiks, kurā tiek noteikti atvieglojumi kredīta atmaksai, piemēram, kredīta pamatsummas atmaksas brīvdienas ierobežotā laika posmā.

Aizdevuma pirmstermiņa atmaksa

Aizņēmējam ir tiesības pirmstermiņā atmaksāt aizdevuma visu summu vai tā daļu bez jebkādām soda sankcijām. Gadījumā, ja aizņēmējs refinansē neatmaksāto aizdevuma daļu uz citu kredītiestādi, Bankai ir tiesības ieturēt komisiju par refinansēšanās procesa nodrošināšanu 2% apmērā no refinansētās summas.

Nekustamā īpašuma vērtēšana

Noformējot kredītu vai tā grozījumus Banka parasti pieprasa ieķīlātā nekustamā īpašuma novērtējumu, ko veicis sertificēts vērtētājs. Rietumu banka pieņem šādu kompāniju vērtējumus: Latio, Arco Real Estate, Nira Fonds un Eiroeksperts.

Informācija par nodokļu atvieglojumiem saistībā ar mājokļa aizdevuma procentiem

Latvijas Republikas normatīvie akti šādus atvieglojumus neparedz.

Pārdomu perioda ilgums

Lēmumu par aizdevuma piešķiršanu / tā nosacījumu grozījumiem pieņem pēc izskatīšanas Kredītu Komitejā. Lēmums ir spēkā 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas - šajā laikā klients ir tiesīgs izlemt, pieņemt vai nepieņemt Bankas piedāvājumu.

Apliecinājums

Rietumu Banka apliecina, ka ir pievienojusies Eiropas vienošanās par brīvprātīgo ētikas kodeksu pirmslīguma informācijas sniegšanā par aizdevumiem mājokļa iegādei (kodeksam). Kodeksa kopijas ir pieejamas Bankas mājaslapā, kā arī Rietumu Capital Centre Vesetas ielā 7, Rīgā (kopijas eksemplāru var palūgt pie sekretārēm Klientu apkalpošanas zālē).


Plānojot kredītu esiet atbildīgi un izvērtējiet savas spējas to atmaksāt!

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)