Par banku Investoriem

Tirdzniecības finansējums

Kredītlīnija

Kredītu līnija ir kredītu produkts, kas paredzēts īslaicīgai uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu palielināšanai un naudas plūsmas uzlabošanai (piemēram, preču iegādei).

Izmantojot kredītu līniju, uzņēmumam ir iespēja izmantot ne tikai savus apgrozāmos līdzekļus, bet arī kredīta līdzekļus bankas piedāvātā limita ietvaros, atgriežot tos tad, kad tas ir izdevīgi uzņēmumam (līguma ietvaros). Tādējādi bieži iespējams saņemt izdevīgākos preču apmaksas noteikumus, kā arī iegādāties preces, ko pārdod tikai ar priekšapmaksu.

Banka piedāvā divus kredīta līniju veidus:
  • akcepta, kad klienta konts tiek papildināts uz rakstiskā pieprasījuma pamata. Procentu atmaksa notiek reizi mēnesī;
  • bezakcepta (overdrafts), kad klienta konts tiek papildināts automātiski. Procentu atmaksa notiek katru dienu.

Ja esat iRietumu lietotājs, tad, izmantojot kredītu līniju, varat operatīvi sekot līdzekļu kustībai un savu un aizņemto līdzekļu izmantošanai jūsu uzņēmumā.

Banka piedāvā kredīta līnijas sekojošās valūtās: EUR.

Minimālā kredīta summa:
  • Uzņēmumiem - Latvijas rezidentiem: 200 000 EUR.
  • Uzņēmumiem - Latvijas nerezidentiem - 1 milj. EUR.

Kredīta līnijas maksimālais apjoms - uzņēmuma 2-3 mēnešu vidējais apgrozījums. Kredītu līniju piešķir uz laika periodu no pusgada līdz gadam. Par ķīlu (nodrošinājumu) var kalpot nekustamais īpašums, iekārtas, preču rezerves, kompānijas debitoru parādi utt.

Maksimālie bankas finansējuma apjomi atkarībā no nodrošinājuma (ķīlas) veida:

Ķīlas veids

Finansējuma apjoms
Nekustamais īpašums*
70% no tirgus vērtības
Zeme * ** ***
50% no tirgus vērtības
Ražošanas iekārtas, mašīnas
60%
Citi pamatlīdzekļi
50%
Preču rezerves
50%
Starptautiskajā tirgū brīvi tirgojamās preces
80%
Debitoru parādi
50%
Faktorizētie debitoru parādi
90%
* Bet ne vairāk kā 90% no ātras realizācijas vērtības.
** Ja zemes (teritorijas) izmantošanas veids ir: dzīvojamās apbūves teritorija, jauktas apbūves teritorija, centru apbūves teritorija, ražošanas un rūpniecības teritorija.
*** Ja kredīta ņēmēja ienākumi ir pietiekoši, lai atmaksātu kredītu un ieķīlāta īpašuma pārdošana nav vienīgais kredīta atmaksas avots.

Ja par ķīlu kalpo nekustamais īpašums, nepieciešams veikt tā vērtēšanu. Rietumu Banka saviem klientiem piedāvā vairāku nekustamo īpašumu novērtēšanas kompāniju pakalpojumus uz izdevīgiem noteikumiem (Latio, Nira Fonds, Arco Real Estate, Eiroeksperts, Colliers International u.c.).

Procentu likmes

Kredītlīnija var tikt izsniegta kā ar fiksēto procentu likmi, tā arī ar mainīgo procentu likmi, kuru veido likmes mainīga daļa (Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR - London Interbank Offered Rate) un likmes fiksēta daļa.

Mainīgo likmi kredītiem EUR aprēķina, sākot no 3 mēn. LIBOR EUR + 5%. Banka var noteikt kredītiem ar mainīgo procentu likmi minimālās likmes līmeni. Pašlaik šis minimālais kopējās likmes līmenis kredītiem var sastādīt 8% gadā.

Fiksēto likmi kredītiem aprēķina, sākot no 8% gadā. Maksimālā fiksētā likme kredītiem EUR ir 12% gadā.

Gan fiksētā, gan mainīgā likme ir atkarīga no konkrētā projekta riska pakāpes, uzņēmuma finansiāla stāvokļa, nodrošinājuma likviditātes un citiem faktoriem.

Norādītie likmju līmeņi attiecas uz kredītiem Latvijas rezidentiem. Nerezidentu kreditēšanas nosacījumi tiek izskatīti individuālā kārtībā.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)