Par banku Investoriem

Investoriem

Dividendes

Iepriekšējo gadu stabilie finanšu rādītāji ir ļāvuši Rietumu Bankai regulāri izmaksāt dividendes. Dividenžu izmaksa ir jāapstiprina akcionāru kopsapulcē. Dividendes tiek izmaksātas reizi gadā vai reizi pusgadā – atkarībā no attiecīgā perioda finanšu darbības rezultātiem.

Priekšrocību akcijas

Par gadu
Dividendes (EUR par akciju)
Peļņas daļa atskaites periodā
Dividenžu maksājums
2015
0.30
50%
Annual dividend
2014
0.15
51%
Annual dividend
2014
0.16
51%
Semiannual dividend

Parastās akcijas

Par gadu
Dividendes (EUR par akciju)
Peļņas daļa atskaites periodā
Dividenžu maksājums
2014
0.15
51%
Annual dividend
2014
0.16
50%
Semiannual dividend
2013
0.268
25%
Annual dividend
2012
0.072
25%
Annual dividend
2011
0.038
0
Annual dividend
2010
-
0
No distribution
2009
-
25%
No distribution
2008
0.327
25%
Annual dividend
2007
0.555
25%
Annual dividend
2006
0.470
20%
Annual dividend
2005
0.320
24%
Annual dividend
2004
0.205
Annual dividend
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)