Par banku Investoriem

Investoriem

Rietumu Bankas auditētā peļņa pirmajā pusgadā – 7.8 miljoni latu

2012. g. 29. augusts / Paziņojumi Rietumu Bankas tīrā auditētā peļņa 2012. gada pirmajos sešos mēnešos bija 7.8 milj. latu, kas trīs reizes pārsniedz pagājuša gada analoģiskā laika posma rezultātus. Pirmajā pusgadā pieauga visi bankas bilances pamatrādītāji.

Rīgā norisinājās Rietumu Bankas akcionāru sapulce, kurā tika apstiprināts Rietumu Bankas auditētais finanšu pārskats par 2012. gada pirmo pusgadu, kā arī auditora – KPMG Baltics – slēdziens.

Saskaņā ar pārskatu 2012. gada pirmajā pusgadā palielinājās visi galvenie bankas bilances rādītāji. Aktīvu apjoms pieauga par 15% un sasniedza 1.6 mljrd. latu, klientu noguldījumi –
par 9% līdz 1.3 mljrd. latu.

Kopējais Rietumu Bankas kredītu portfeļa apjoms palielinājās par 12% līdz 678 milj. latu; tajā skaitā komerckredītu portfelis sastādīja 546 milj. latu.

Rietumu Bankas kapitāls un rezerves pieauga par 6% un bija 144 milj. latu. Kapitāla pietiekamības rādītājs – 17.5%.

«Šāds pieaugums bija paredzams un ir bankas ilglaicīgās attīstības stratēģijas veiksmīgās realizācijas rezultāts; tajā pat laikā tas atspoguļo mūsu klientu pieaugošo ekonomisko aktivitāti. Mēs arī turpmāk atbalstīsim mūsu klientus tajos reģionos, kur tie strādā, piedāvāsim viņiem inovatīvus produktus un optimālus finanšu risinājumus», atzīmē Aleksandrs Pankovs, Rietumu Bankas prezidents.

Rietumu Bankas peļņas prognoze 2012. gadam saglabājas 15 milj. latu līmenī.

Rietumu Bankas finanšu pārskats par 2012. pirmo pusgadu ir pieejams mūsu mājas lapā rietumu.lv/bank-finance-audited.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)