Par banku Investoriem

Investoriem

Rietumu ir sekmīgi noslēgusi obligāciju emisiju

2015. g. 22. decembris / Paziņojumi Ar sekojošo banka pasludina, ka ir sekmīgi noslēgusies, iepriekš paziņotā, ASV dolāros denominēta obligāciju emisija ar dzēšanas termiņu divi gadi.

Informācija par emisiju:

Kopējais emisijas apjoms: 7 500 000 USD. Vienas obligācijas nominālvērtība: 75 000 USD. Apgrozībā palaisto obligāciju skaits - 100gb.

Obligācijas ar fiksētu kupona likmi 2,25%. Kupona izmaksas biežums - divas reizes gadā. Emisijas cena - 100% no nominālvērtības.

ISIN: LV0000801975; Sērijas numurs: USDSN-2. Emisijas datums: 2015. gada 22. decembris, dzēšanas datums: 2017. gada 22. decembris.

Par Rietumu Bankas obligāciju emisiju tika paziņots decembra sākumā. Tika izvietoti 100% no piedāvātā apjoma.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)