Par banku Investoriem

Investoriem

Par AS “Rietumu Banka” obligāciju iekļaušanu Parāda vērtspapīru sarakstā

2016. g. 2. februāris / Paziņojumi “Nasdaq Riga” AS valde 2016. gada 27. janvārī nolēma ar 2016. gada 1. februāri iekļaut Biržas Parāda vērtspapīru sarakstā AS “Rietumu Banka” sekojošas obligācijas:

AS "Rietumu Banka" EUR nominēto obligāciju pirmā sērija:
ISIN kods: LV0000801900;
Dzēšanas datums: 10.12.2017;
Nominālvērtība: EUR 50 000;
Iekļaujamo obligāciju skaits: 200;
Emisijas apjoms: EUR 10 000 000;
Obligāciju kupona maksājumi tiks veikti reizi pusgadā – 10. jūnijā un 10. decembrī;
Obligāciju kupona gada likme fiksēta: 2.00%;
Pirmais procentu izmaksas datums: 10.06.2016;
Pēdējais procentu izmaksas datums: 10.12.2017;
Obligāciju pirmstermiņa dzēšana (call option): nepiemēro;
Biržas tirdzniecības kods*RTBB020017A;
Biržas tirdzniecības kods** RTBB020017AB.

AS "Rietumu Banka" USD nominēto obligāciju pirmā sērija:
ISIN kods: LV0000801918;
Dzēšanas datums: 10.12.2017;
Nominālvērtība: USD 75 000;
Iekļaujamo obligāciju skaits: 280;
Emisijas apjoms: USD 21 000 000;
Obligāciju kupona maksājumi tiks veikti reizi pusgadā – 10. jūnijā un 10. decembrī;
Obligāciju kupona gada likme fiksēta: 2.25%;
Pirmais procentu izmaksas datums: 10.06.2016;
Pēdējais procentu izmaksas datums: 10.12.2017;
Obligāciju pirmstermiņa dzēšana (call option): nepiemēro;
Biržas tirdzniecības kods* RTBB022517B;
Biržas tirdzniecības kods** RTBB022517BB.

AS "Rietumu Banka" USD nominēto obligāciju otrā sērija:
ISIN kods: LV0000801975;
Dzēšanas datums: 22.12.2017;
Nominālvērtība: USD 75 000;
Iekļaujamo obligāciju skaits: 100;
Emisijas apjoms: USD 7 500 000;
Obligāciju kupona maksājumi tiks veikti reizi pusgadā –22. jūnijā un 22. decembrī;
Obligāciju kupona gada likme fiksēta: 2.25%;
Pirmais procentu izmaksas datums: 22.06.2016;
Pēdējais procentu izmaksas datums: 22.12.2017;
Obligāciju pirmstermiņa dzēšana (call option): nepiemēro;
Biržas tirdzniecības kods* RTBB022517C;
Biržas tirdzniecības kods** RTBB022517CB.

*fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds Automatch)
**fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur netiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds)

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)