Par banku Investoriem

Investoriem

Rietumu Banka veiks obligāciju emisiju

2015. g. 30. novembris / Paziņojumi Rietumu Banka trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros veiks jaunu kupona obligāciju laidienu ar dzēšanas termiņu divi gadi.

Pēc izvietošanas obligācijas tiks iekļautas regulējamajā tirgū un tiks kotētas NASDAQ OMX Riga biržā.

Parakstīšanās uz emisiju sāksies 2015. gada 4.decembrī un turpināsies līdz 2015. gada 8.decembrim.

Obligācijas tiks emitētas USD valūtā ar šādiem parametriem:

7 500 000 USD obligāciju emisija (ISIN: LV0000801975, USDSN-2)
Emisijas apjoms: 7 500 000 USD
Obligāciju skaits: 100
Vienas obligācijas nominālvērtība: 75 000 USD
Fiksētā kupona likme: 2.25%
Kupona izmaksa: divas reizes gadā
Sākotnējās izvietošanas cena: 100% no nominālvērtības
Emisijas datums: 2015. gada 22. decembris
Dzēšanas datums: 2017. gada 22. decembris.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)