Par banku Investoriem

Investoriem

Ir apstiprināts Rietumu Bankas gada pārskats par 2014. gadu

2015. g. 31. marts / Paziņojumi Rietumu Bankas akcionāru sapulce apstiprināja A/S „Rietumu Banka” finanšu pārskatu par 2014. gadu un auditora – KPMG Baltics – slēdzienu.

Akcionāru apstiprinātais pārskats ietver sevī bankas finanšu rezultātus un Rietumu koncerna darbības konsolidētos rezultātus 2014. gadā.

Saskaņā ar pārskata datiem, 2014. gadā galvenie Rietumu Bankas finanšu rādītāji palielinājās.

Grupas (koncerna) tīrā auditētā peļņa 2014. gadā pieauga par 19% un sastādīja 74.1 miljonu eiro, tai skaitā bankas peļņa sastādīja 71.5 miljonus eiro.

Rietumu Bankas aktīvi uz 31.12.2014 sastādīja 3.5 miljardus eiro, klientu noguldījumi – 3.1 miljardu eiro, kapitāls un rezerves – 323 miljonus eiro. Kapitāla pietiekamības rādītājs sastādīja 18.91%.

„Pagājušajā gadā Rietumu Banka saglabāja savu līderpozīciju peļņas ziņā starp Latvijas privātajām bankām. Sasniegtie rezultāti nodrošināja labu kapitāla atdevi bankas akcionāriem, tai skaitā – priviliģēto akciju turētājiem. Mēs turpinām stingri pieturēties pie mūsu stratēģijas principiem: efektivitāte, perspektīvu virzienu attīstība un stingra risku kontrole. Tāpēc mēs paliekam par uzticamu un izdevīgu partneri saviem klientiem”, saka Aleksandrs Pankovs, Rietumu Bankas prezidents.

Par bankas auditoru 2015. gadam akcionāru sapulce apstiprināja uzņēmumu KPMG Baltics.

A/S “Rietumu Banka” finanšu pārskats par 2014. gadu ir pieejams mūsu mājas lapā.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)