Par banku Investoriem

Investoriem

Iekšējās informācijas atklāšana

AS “Rietumu Banka” pirms termiņa dzēsīs subordinētās obligācijas

2017. g. 23. augusts, 12:19 / Paziņojumi

AS “Rietumu Banka” (turpmāk – Emitents) ir pieņēmusi lēmumu veikt 2012. gadā emitēto subordinēto obligāciju (turpmāk – Obligācijas) pirmstermiņa dzēšanu. 2017. gada 7. septembrī tiks dzēstas sekojošās ...

Rietumu Banka parakstīja administratīvo līgumu ar FKTK

2017. g. 21. jūlijs, 12:41 / Paziņojumi

Rietumu Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija parakstīja vienošanos par ierosinātās administratīvās lietas izbeigšanu, kas tika uzsākta pamatojoties uz pilnās pārbaudes rezultātiem un arī informāciju, ...

Rietumu Banka pārsūdzēs Francijas tiesas spriedumu

2017. g. 7. jūlijs, 11:22 / Paziņojumi

6.jūlijā Parīzē ir pasludināts pirmās instances tiesas spriedums France Offshore lietā, saskaņā ar kuru ir daļēji apmierinātas prokuratūras prasības pret Rietumu Banku un tās prezidentu. Mēs detalizēti ...

AS "Rietumu Banka" paziņojums saistībā ar tiesas procesu Francijā

2017. g. 7. aprīlis, 17:20 / Paziņojumi

No 27.-30.martam Parīzē turpinājās France Offshore lietas izskatīšana un notika tiesu debates.Debašu laikā Bankas advokāti izklāstīja pozīciju pret prokurora izvirzītajām apsūdzībām.Bankas advokāti pauda ...

Par tiesas procesu

2017. g. 28. marts, 18:00 / Paziņojumi

AS Rietumu Banka (turpmāk – Banka) ir iesaistīta izmeklēšanas procesā, kas tika ierosināts pret uzņēmumu France Offshore par izvairīšanos no nodokļu samaksas Francijas Republikā. Banka nepiekrīt izvirzītajām ...

Rietumu Bankas tīrā peļņa 2016. gadā pārsniedza 80 miljonus EUR

2017. g. 2. marts, 10:12 / Paziņojumi

AS Rietumu Banka valde iesniegusi akcionāriem izskatīšanai auditēto finanšu pārskatu par 2016. gadu un auditoru – uzņēmuma KPMG Baltics slēdzienu. Saskaņā ar pārskatu bankas tīrā peļņa veidoja 80,3 ...

Rietumu Bankas peļņa pirmajos sešos mēnešos pārsniedza 51 miljonu eiro

2016. g. 1. augusts / Paziņojumi

AS „Rietumu Banka” valde pieņēma lēmumu par 2016. gada pirmā pusgada auditēto finanšu rezultātu iesniegšanu izskatīšanai bankas akcionāriem.Saskaņā ar finanšu pārskatu bankas tīrā peļņa pirmajos sešos ...

Rietumu Bankas priviliģēto akciju ienesīgums pārsniedzis 17%

2016. g. 31. marts / Paziņojumi

Vakar Rīgā notikušajā Rietumu Bankas akcionāru sapulcē, tika pieņemts lēmums, par dividenžu izmaksu bankas priviliģētajām akcijām. Saskaņā ar Rietumu Bankas ilgtermiņa attīstības politiku dividendes ...

Rietumu Bankas tīrā peļņa 2015. gadā pārsniegusi 72 miljonus eiro

2016. g. 25. februāris / Paziņojumi

Rietumu Bankas Valde ir parakstījusi 2015. gada auditēto finanšu pārskatu. Auditors ir kompānija KPMG Baltics. Kā liecina pārskats, bankas tīrā auditētā peļņa par pagājušo gadu ir 72,2 miljoni eiro. ...

Par AS “Rietumu Banka” obligāciju iekļaušanu Parāda vērtspapīru sarakstā

2016. g. 2. februāris / Paziņojumi

“Nasdaq Riga” AS valde 2016. gada 27. janvārī nolēma ar 2016. gada 1. februāri iekļaut Biržas Parāda vērtspapīru sarakstā AS “Rietumu Banka” sekojošas obligācijas:AS "Rietumu Banka" EUR nominēto obligāciju ...

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)