Par banku Investoriem
Uzkrājumi un investīcijas

Subordinētais aizdevums

Šim aizdevumam ir virkne atšķirību no citiem noguldījumu veidiem. No vienas puses subordinētais aizdevums sniedz paaugstinātu ienesīgumu, bet no otras - būtiski ierobežo attiecībā uz aizdevuma pirmstermiņa pārtraukšanu. Minimālais šāda noguldījuma termiņš ir 5 gadi. Bez tam subordinētais aizdevums ļauj ārzemniekiem iegūt uzturēšanās atļaujas Latvijā.


Nosacījumi
  • Aizdevumi EUR un USD;
  • Aizdevuma termiņš: 5 vai 7 gadi;
  • Nepārtraucams līgums uz visu aizdevuma termiņa laiku;
  • Minimālā summa: 100 000 EUR vai 150 000 USD;
  • Minimālā summa uzturēšanās atļaujas saņemšanai: 300 000 EUR vai 400 000 USD;
  • Procentu izmaksa: reizi 6 mēnešos.
EUR USD
5 gadi3.00%4.00%
7 gadi3.50%4.50%
Contact us

Rietumu Asset Management sniedz klientiem iespēju noformēt individuālu ieguldījumu portfeli.

Individuālais ieguldījumu portfelis ir pielāgojams investīciju produkts, kas tiek noformēts katram klientam personīgi, ņemot vērā specifiskus mērķus, vajadzības, vēlmes un ierobežojumus.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)