Par banku Investoriem
Uzkrājumi un investīcijas

Noguldījuma pirmstermiņa izbeigšana

  • Noguldījuma pirmstermiņa laušanas gadījumā pirmā gada laikā, skaitot no noguldījuma izvietošanas datuma, procenti netiek izmaksāti, un tiek ieturēta komisijas maksa 0,25% apmērā no noguldījuma summas.

Noguldījuma pirmstermiņa laušanas gadījumā pēc 1 gada, skaitot no noguldījuma izvietošanas datuma:

  • ja noguldījuma termiņš no izvietošanas datuma līdz laušanas brīdim, ir mazāks kā 1/2 no rīkojumā norādītā, tiek izmaksāti 25% no uzkrātajiem noguldījuma procentiem;
  • ja noguldījuma termiņš no izvietošanas datuma līdz laušanas brīdim, ir vienāds vai lielāks kā 1/2 no rīkojumā norādītā, tiek izmaksāti 50% no uzkrātajiem noguldījuma procentiem.

Noguldījuma summa kopā ar procentiem tiek izmaksāta pēc vienas kalendārās nedēļas pēc klienta rakstiska brīdinājuma saņemšanas par noguldījuma pirmstermiņa izbeigšanu.

  • Bankas klienti pēc vēlēšanās var arī ātrāk piekļūt saviem līdzekļiem pirmstermiņa noguldījuma laušanas gadījumā – ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc rakstveida pieteikuma iesniegšanas bankā. Par šo pakalpojumu tiek ieturēta papildus komisijas maksa 0,25% apmērā no noguldījuma summas (min. 100 eiro).

Ja noguldījuma laušanas brīdī noguldījumam ir bijuši pārmaksāti procenti, tie tiek ieturēti no pamata noguldījuma summas.

Contact us

Rietumu Asset Management sniedz klientiem iespēju noformēt individuālu ieguldījumu portfeli.

Individuālais ieguldījumu portfelis ir pielāgojams investīciju produkts, kas tiek noformēts katram klientam personīgi, ņemot vērā specifiskus mērķus, vajadzības, vēlmes un ierobežojumus.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)