Par banku Investoriem

Asset Management

Fixed Income High Yield USD

Apakšfonds ir izveidots ar mērķi gūt paaugstinātus ienākumus ilgtermiņa perspektīvā. Apakšfonds piedāvā ieguldītājiem iespēju saņemt paaugstinātus ienākumus ilgtermiņa laika periodā, investējot spekulatīvos parāda vērtspapīros, kuru kredītreitings ir zemāks par investīciju līmeni.

Potenciālā investora laika robežas – no vidēja termiņa līdz ilgtermiņa (vairāk par trim gadiem), vēlme riskēt – augsta.

Apakšfondā noguldījumus var veikt gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Pamatinformācija
Apakšfonda nosaukums
Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income High Yield USD
ISIN
LV0000400893
Biržas kods
RAMIHUFR
Izveidošanas datums
12 сентября 2014
Reģistrācijas vieta
Латвия
Statuss
Открытый
Valūta
USD (Доллар США)
Cenu aprēķins
Ежедневный
Pirkšanas komisijas maksa
0.35%
Pārdošanas komisijas maksa
0.0%
Pārvaldes komisijas maksa
1.00% (gadā)
Turētājbankas komisija
0.25% (gadā)
Turētājbanka
Rietumu Banka
Auditors
KPMG Baltics
Finanšu gads
31 декабря
Ienesīgums
ISIN
Datums
NAV
1 diena
1 mēnesis
3 mēneši
Kopš gada sākuma
Fixed Income High Yield Fund USD
LV0000400893
Portfeļa struktūra
Ģeogrāfiskais izvietojums
Sadalījums pa nozarēm

Nopirkt
  Rietumu Asset Management investīciju fondu ieguldījumu apliecinājumu izplatītājs ir Rietumu Banka.
 • Klientam ir jābūt atvērtiem norēķinu un investīciju kontiem Rietumu Bankā.
  • Klients aizpilda Rietumu Bankas standarta dokumentu RĪKOJUMS PAR DARĪJUMU VEIKŠANU, norādot:
  • investora identifikācijas datus:
   fiziskām personām – investora vārds, uzvārds, pases numurs vai personas kods; juridiskām personām;
   investora nosaukums, reģistrācijas numurs;
  • investora norēķinu konta numurs;
  • investora finanšu instrumentu konta vai naudas līdzekļu konta numurs;
  • rīkojuma veids (pirkšana);
  • fonda nosaukums;
  • naudas summa fonda ieguldījumu apliecinājumu iegūšanai.
 • Klients nodod rīkojumu Rietumu Bankā.
 • Līdzekļi no naudas līdzekļu konta tiek norakstīti, un investīciju kontā tiek ievietotas fonda daļas.


Klients var iegādāties/pārdot investīciju fondu daļas katru darba dienu.

Visu Rietumu Asset Management fondu daļu vērtība tiek pārvērtēta katru darba dienu. Informācija par fonda vērtību tiek publicēta līdz plkst. 12.00 pēc Latvijas laika mājaslapā www.rietumu.lv.

Ja Rietumu Asset Management saņēma un reģistrēja klienta rīkojumu par fonda daļu pirkšanu/pārdošanu līdz plkst. 15.00 pēc Latvijas laika, rīkojums tiek izpildīts, ņemot vērā cenu, kas aprēķināta rīkojuma saņemšanas dienā.

Ja Rietumu Asset Management saņēma un apstiprināja rīkojumu pēc plkst. 15.00 pēc Latvijas laika, tiek uzskatīts, ka rīkojums ir saņemts nākamajā darbadienā.

Riska profils
Zems risks
Augsts risks
Zems paredzamais ienesīgums
Augsts paredzamais ienesīgums
1
2
3
4
5
6
7

Sintētiskais rādītājs parāda apakšfonda riska kategoriju, balstoties uz mainīguma rādītājiem iepriekšējo piecu gadu laikā.

Ja trūkst datu par apakšfonda ienesīgumu, sintētiskā rādītāja aprēķināšanai tiek izmantoti dati par noteiktā tirgus etalona ienesīgumu. Tirgus etalons: Barclays High Yield Very Liquid Index USD.

Apakšfonds ir iekļauts ceturtajā riska kategorijā tādēļ, ka noteiktā tirgus etalona ienesīguma mainīguma rādītājs attiecīgajā periodā bija intervālā no 5,0% līdz 10,0%. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka nepastāv pilnīgi nekāds risks. Vēsturiskās sintētiskā rādītāja vērtības nevar kalpot par drošu turpmākās darbības indikatoru. Norādītā riska kategorija nav garantēta, kā arī laika gaitā var mainīties.

Svarīga informācija

Nav nekādas garantijas, ka apakšfonds sasniegs savus investīciju mērķus, kā arī iepriekšējās darbības rādītāji nevar kalpot par turpmāko ienākumu indikatoru.

Fonda nolikums
Fonda prospekts
Informācija noguldītājiem
Izpildīšanas vietu un darījumu partneru saraksts
Darījumu veikšanas politika
Interešu konflikta novēršanas politika
Funds factsheet

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)