Par banku Investoriem
Savings and Investments
Izveidot investīciju portfeli / Veikt līdzekļu depozītnoguldījumu
uz
1 gadu
2 gadiem
3 gadiem
4 gadiem
5 gadiem
6 gadiem
7 gadiem
8 gadiem
9 gadiem
10 gadiem
uz

Lielāks ienesīgums

Šie noguldījumi ļauj gūt lielāku peļņu.

Noguldījuma veids Gada likme % uzkrājums Kopējā summa

Plašākas iespējas

Šie noguldījumi ļauj elastīgi izmantot noguldītos līdzekļus. Minimālā noguldījuma summa - 100 000 EUR.

Noguldījuma veids Gada likme % uzkrājums Kopējā summa
Kalkulatoram ir infromatīvs raksturs un tas negarantē pilnīgi precīzu aprēķinu. Rezultāta aprēķināšanā nav iekļauta iespējamā aplikšana ar nodokli.
Šim noguldījumu kalkulatoram ir informatīva nozīme. Tas nav un nevar būt ieteikums slēgt finanšu darījumus, ieguldīt līdzekļus vērtspapīros vai darboties kaut kā citādi. Цены фондов
Mēs piedāvājam līdzekļu ieguldīšanas programmu pilnu klāstu kapitāla saglabāšanai un palielināšanai. Depozīta kontu var atvērt gan fiziskas, gan juridiskas personas – Latvijas rezidenti un nerezidenti.

Rietumu Bankā ir starp Latvijas bankām labākie noteikumi depozītu pirmstermiņa laušanai pēc klienta iniciatīvas.

Rietumu Bankas depozītnoguldījumi: +371 6700 5545, e-mail: deposit@rietumu.lv
Rietumu Bankas depozītu likmes
1
Riska klase – zema. Valūtas kursa izmaiņas ietekmēs portfeļa ienesīgumu.
2
Riska klase – samērā zema.Valūtas kursa izmaiņas ietekmēs portfeļa ienesīgumu.
3
Riska klase – zemāka par vidējo.Valūtas kursa izmaiņas ietekmēs portfeļa ienesīgumu.
4
Riska klase – vidēja.Valūtas kursa izmaiņas ietekmēs portfeļa ienesīgumu.
5
Riska klase – augstāka par vidējo.Valūtas kursa izmaiņas ietekmēs portfeļa ienesīgumu.
6
Riska klase –augsta.Valūtas kursa izmaiņas ietekmēs portfeļa ienesīgumu.
7
Riska klase – ļoti augsta.Valūtas kursa izmaiņas ietekmēs portfeļa ienesīgumu.
Nosakiet prioritātes, lai noguldītu
$
Kārtējie izdevumi
Daļa līdzekļu tiek investēta aktīvos ar augstu likviditāti un ir Jums pieejama īsā termiņā
0
«Drošības spilvens»
Šī daļa veic rezervju funkciju un īsā termiņā var tikt izsniegta atpakaļ skaidrā naudā
0
Mērķa uzkrājums
Šī daļa paredzēta uzkrājumu veidošanai un konkrētu mērķu sasniegšanai (piemēram, augstskolas apmaksai)
0
Vidēja termiņa ienākumi
Šie līdzekļi tiek noguldīti ar mērķi saņemt ienākumus 1–3 gadu laikā
0
Ilgtermiņa ienākumi
Šie līdzekļi tiek noguldīti ar mērķi saņemt ienākumus pēc 3 vai vairāk gadiem
0
Lieli ienākumi
Šie brīvie līdzekļi tiek noguldīti ar mērķi saņemt maksimālus ienākumus nākotnē
0
Aptuvenais rezultāts
0%
gada likme
Paredzamie ienākumi pēc
Piemērotie
Rietumu Asset Management fondi:
Paredzamais
gada ienesīgums
Summa portfelī
(daļa %)
Novērtējums un kopsavilkums
Portfelis ir piemērots investoram ar zemu vēlmi riskēt un tieksmi izvairīties no zaudējumiem, ieguldot līdzekļus.
Portfelis ir piemērots investoriem ar zemu vēlmi riskēt un nevēlēšanos ciest zaudējumus, veicot ieguldījumus.
Portfelis ir piemērots investoriem ar nelielu vēlmi riskēt un iespēju pieļaut nelielus zaudējumus, veicot ieguldījumus.
Portfelis ir piemērots investoriem ar vidēju vēlmi riskēt un iespēju ciest mērenus zaudējumus, veicot ieguldījumus.
Portfelis ir piemērots investoriem ar vidēju vēlmi riskēt un iespēju ciest zaudējumus, veicot ieguldījumus.
Portfelis ir piemērots investoriem ar augstu vēlmi riskēt un iespēju ciest lielus zaudējumus, veicot ieguldījumus.
Portfelis ir piemērots investoriem ar ļoti augstu vēlmi riskēt un iespēju ciest nozīmīgus zaudējumus, ieguldot līdzekļus.
Izdrukāt
Nosūtīt, lai saņemtu konsultāciju
Rietumu Asset Management fondi: +371 6702 5284, e-mail: ram@rietumu.lv
Rietumu Asset Management fondu cenas Rietumu Bankas depozītu likmes
Novērtējums un prognozes, kas ir atspoguļotas šajā kalkulatorā, ir balstītas vienīgi uz kvalificētu AS Rietumu Asset Management IPS speciālistu atzinumiem. Šajā kalkulatorā sniegtā informācija ir iegūta no uzticamiem avotiem, taču tai pašā laikā netiek garantēta sniegtās informācijas precizitāte un pilnīgums. Jebkuram Jūsu lēmumam saistībā ar investīcijām ir jābūt pilnībā balstītam uz Jūsu personīgo finansiālo apstākļu un investīciju mērķu izvērtējumu. Ņemiet vērā, ka informācija, kas atspoguļota šajā kalkulatorā, var mainīties dažādu faktoru ietekmē un tā nav turpmāko ienākumu indikators!

Atgādinām arī to, ka operācijas ar finanšu instrumentiem ir saistītas ar dažādiem riskiem, kā arī to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze. Detalizētu informāciju par riskiem un fonda darbību Jūs varat atrast sadaļā par atbilstošo fondu. Pilnīgākas informācijas vai konsultācijas saņemšanai lūdzam Jūs sazināties ar fonda pārvaldnieku.
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)