Par banku Investoriem

Par banku

Konfidencialitāte

Viens no galvenajiem Rietumu Bankas darbības principiem ir rūpīga informācijas konfidencialitātes ievērošana attiecībā uz mūsu klientu darījumiem.

Mēs garantējam pilnīgu drošību informācijai, ko bankai uztic klienti. Banku operāciju noslēpumi Rietumu Bankā tiek nodrošināti ar stingru konfidencialitātes un informācijas glabāšanas standartu palīdzību.

Klientu informācijas apkopojums un izmantošana Rietumu Bankā ir samazināta līdz minimumam, kas nepieciešams, lai klientam varētu nodrošināt augstas klases bankas servisu, nozares īpatnību uzskaitei un biznesa nepieciešamībām.

Klientu informācija ir pieejama tikai bankas pilnvarotiem speciālistiem, kuri ir izgājuši nepieciešamos sagatavošanas kursus. Attiecībā uz darbiniekiem, kuri jebkurā veidā - ar tīšu nodomu vai neapzināti - pārkāps bankas noteiktos informācijas glabāšanas un izmantošanas principus, tiks piemēroti visstingrākie disciplinārsodi.

Banka nesniedz citām organizācijām vai trešajām personām informāciju par klientu, izņemot gadījumus, kad klients ir savlaicīgi brīdināts par to, vai arī par to pastāv vienošanās starp klientu un banku, vai arī klients ir savlaicīgi piešķīris bankai attiecīgas pilnvaras, vai arī ja to pieprasa Latvijas Republikas likumdošana.

Lai kontrolētu un pārvaldītu kredītu un citus bankas riskus, banka apmainās ar zināmu informāciju ar izziņu un informatīvajām organizācijām un uzņēmumiem, kam ir laba reputācija.

Katru reizi, kad papildu pakalpojumu sniegšanai banka piesaista ar to nesaistītas organizācijas vai uzņēmumus, tiek pieprasīts, lai tie atbilstu bankas noteiktajiem konfidencialitātes standartiem un atļautu veikt audita pārbaudi, ar mērķi noskaidrotu atbilstību šiem standartiem.

Banka vēlas panākt, lai tai pieejamā informācija būtu aktuāla un patiesa. Mēs informējam savus klientus par tiem veidiem, kā viņi var iegūt informāciju par saviem kontiem un failiem un kā var paziņot bankai par atrastajām neprecizitātēm, kas tiks nekavējoties novērstas.

Banka pastāvīgi analizē un vērtē sevi no bankas noslēpumu un konfidencialitātes principu ievērošanas viedokļa. Rietumu Banka vienmēr garantē visaugstākos informācijas drošības un uzticamības standartus.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)