Par banku Investoriem

Kartes

Kartes pret depozītu

Klienti, kuriem bankā ir noguldījums uz termiņu ilgāku par vienu gadu, var noformēt maksājumu karti VISA / MasterCard Gold vai Platinum bez maksas (Charge kartes) un saņemt kredīta limitu.

Kredīta limita apmērs ir atkarīgs no noguldījuma summas. Kredīta limita maksimālā summa tādai kartei tiek piešķirta 25% apmērā no noguldījuma summas, bet ne vairāk kā 50 000 EUR / 40 000 GBP.

Nav noteikts termiņš, līdz kuram ir jāatmaksā iztērētā summa. Klientam ir jādzēš tikai faktiski izmantoto kredīta limita summa; kā arī nav maksas par kavēto maksājumu.

Klients var izmantot tikai kredīta limita summu, neieskaitot kartes konta savus līdzekļus.

Kredīta limita termiņš ir noguldījuma termiņa iepriekšējā mēneša pēdējais datums
Minimālais noguldījums Charge maksājumu kartes saņemšanai
EUR
Gold karte
50 000
Platinum karte
150 000

Kredīta limita termiņš ir noguldījuma termiņa iepriekšējā mēneša pēdējais datums

Nav noteikts termiņš, līdz kuram ir jāatmaksā iztērētā summa. Klientam ir jādzēš tikai faktiski izmantoto kredīta limita summa; kā arī nav maksas par kavēto maksājumu.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)