Par banku Investoriem

Kartes

Maksājumu karšu noformēšana

Rietumu Bankas maksājumu karti var normēt gan fiziskā, gan juridiskā persona. Karte konts var būt gan ar kredīta limitu, gan bez tā.

Visi klienti var noformet jebkuru karti bez drošības depozīta (ja klients neplāno bankā aizņemties līdzekļus).

Rietumu Banka izsniedz klientiem maksājumu kartes USD, EUR un GBP* valūtā.

* GBP valūtā tiek izsniegtas kartes Gold, Platinum un World Elite.

Kredīta limits


Rietumu Banka piešķir kredītlimitu gan fizisku, gan juridisku personu kartēm, izvērtējot klienta norēķinu konta apgrozījumu, sadarbības vēsturi ar banku un klienta finanšu rādītājus.

Atkarībā no izvērtēšanas rezultātiem, banka piedāvās kredītlimitu bez papildus nodrošinājuma vai pret nodrošinājumu (nodrošinājuma noguldījumu, trešās personas galvojumu, vērtspapīru ķīlu u.c.).

Nav noteikts termiņš, līdz kuram ir jāatmaksā iztērētā summa. Klients maksās tikai par faktiski izmantoto kredīta limita summu; kā arī nebūs maksas par kavēto maksājumu;

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)