Par banku Investoriem

Par banku

Zini savu klientu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, Finanšu un kapitāla tirgus Klientu padziļinātās izpētes normatīvajiem noteikumiem, kā arī pamatojoties uz Bāzeles komitejas rekomendācijām, Volfsbergas principiem, FATF rekomendācijām, korespondentbanku rekomendācijām un iekšējām bankas procedūrām, konta atvēršanas un tā apkalpošanas procesā banka ir tiesīga pieprasīt, bet klienta pienākums ir sniegt informāciju un dokumentus, kas pamato:

  • klienta un / vai patiesā labuma guvēja naudas līdzekļu avotu;
  • klienta personīgo vai saimniecisko darbību.

Banka arī ir tiesīga pieprasīt no klienta papildu informāciju un / vai dokumentus, kas ir saistīti ar konta atvēršanu un / vai tālākām darbībām ar kontu. Banka garantē saņemtās informācijas, kā arī klienta personības, viņa kontu, noguldījumu un darījumu konfidencialitāti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos ietvaros.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)