Par banku Investoriem

Par banku

Ombuds

Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) ombuds

Latvijas Komercbanku asociācijā darbojas ombuds, kas izskata kredītiestāžu klientu sūdzības par Latvijā reģistrētas kredītiestādes rīcību un sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpat ombuds pilda ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāja funkcijas.

Ombudam piekritīgie strīdi, ierobežojumi attiecībā uz teritoriālo piekritību un strīda apmēru naudā, kā arī priekšnosacījumi, kas kredītiestādes klientam jāievēro pirms strīda izskatīšanas ir aprakstīti Kārtībā, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības (reglaments).

Sūdzību noformē rakstveidā. To adresē un iesniedz Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam Doma laukumā 8A-6, Rīga, LV-1050 vai elektroniski uz ombuds@lka.org.lv.

Sīkāka informācija par LKA ombudu un tā kompetenci strīdu risināšanā ir pieejama Latvijas Komercbanku asociācijas mājas lapā, vai zvanot pa tālruni 67284562, 67284561, vai rakstot e-pastu uz ombuds@lka.org.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)