Par banku Investoriem

Konti un maksājumi

Kontu veidi

Rietumu Bankas klienti var atvērt dažādus kontus, atkarībā no izmantotajiem finanšu produktiem: norēķinu kontus, maksājumu karšu kontus, krājkontus, investīciju un darījumu kontus.

Kontus var atvērt kā uz fizisku, tā arī juridisku personu. Parasti, lai sāktu darbu ar banku, nepieciešams atvērt norēķinu kontu.

Visiem kontiem tiek piešķirts numurs IBAN formātā - saskaņā ar starptautiskajiem kontu numerācijas standartiem ES valstīm.

Jūs varat pārvaldīt savus kontus Rietumu Bankā:

 • izmantojot attālinātās vadības sistēmas iRietumu;
 • ar bankas diennakts Informācijas dienesta palīdzību pa tālr. 67025555.

Sekot kontu stāvoklim iespējams arī saņemot paziņojumus uz e-pastu vai mobilo tālruni ar M-Bank sistēmas starpniecību.

Konsultācijas un atbalstu konta izvēlē un atvēršanā jums sniegs pieredzējis bankas speciālists.

Norēķinu konts

Šo kontu jūs varat izmantot pārskaitījumiem, valūtas konvertācijai, automātiskajiem maksājumiem, naudas līdzekļu atlikumu pārvaldīšanai un citām bankas operācijām.

Valūtu saraksts, kurās ir pieļaujams apkalpot kontus, kā arī ieskaitīt, izmaksāt, vai glabāt klienta kontos vai kurās ir pieļaujams veikt pārskaitījumus: EUR, CHF, JPY, RUB, AMD, BYN, CNY, CZK, KZT, NOK, PLN, SEK

Kontam ir vairākas priekšrocības:

 • līdzekļi tiek uzglabāti tajā valūtā, kādā tie tika ieskaitīti, bet konvertācijas mirkli un veidu nosakāt jūs paši;
 • ienākošos maksājumus jums nav nepieciešams konvertēt noteiktā valūtā;
 • nav nepieciešamības atvērt atsevišķus kontus katram no valūtas veidiem.

Apkalpojot norēķinu kontus, banka ievēro sekojošus principus:

 • attiecībā uz praktiski visām valūtām maksājumi tiek veikti tajā pašā dienā bez papildu komisijas;
 • komisijas maksa par konta atvēršanu tiek ieturēta tikai vienu reizi - atverot kontu.

Kartes konts

Kartes konts tiek atvērts atsevišķi katrai no maksājumu kartēm vienā valūtā. Šajā kontā esošos līdzekļus jūs varat izmantot, lai apmaksātu pakalpojumus un preces ar kartes starpniecību (veikalos un internetā), kā arī izņemt skaidru naudu bankas automātos visā pasaulē.

Izmantot līdzekļus kartes kontā jūs varat kā paši, tā arī jūsu pilnvarotās personas, noformējot papildu kartes, kuras tiks "piesaistītas" jūsu kontam.

Kartes konts ļauj izmantot tiešo debetu - automātisku regulāro maksājumu apmaksu; kā arī kartes konta automātisku papildināšanu no norēķinu konta.

Investīciju konts

Šis konts tiek izmantots operācijām ar vērtspapīriem. Rietumu Bankas klientiem ir pieejams pilns investīciju finanšu servisa klāsts, tajā skaitā darījumi valūtu tirgū FOREX, elektroniskās tirdzniecības platformas, brokeru operācijas ar nākotnes darījumiem, akcijām, obligācijām, starpības līgumi, kredīti, kur par ķīlu kalpo vērtspapīri, ieguldījumi investīciju fondos, aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumi.

Darījuma konts

Darījuma konts sniedz papildu drošību, veicot dažādus pirkšanas un pārdošanas darījumus, tajā skaitā ar nekustamo īpašumu. Pircējs, pārdevējs un banka noslēdz trīspusēju līgumu, kurā tiek atrunāti darījuma nosacījumi, un banka kontrolē šo nosacījumu izpildi. Darījuma kontu var izmantot kā darījumiem, kurus finansē Rietumu Banka, tā arī citos gadījumos.

Patērētāja pamatkonts

АS „Rietumu Banka” (turpmāk – Banka) nodrošina iespēju fiziskām personām - patērētājiem un Eiropas Savienības rezidentiem saņemt pakalpojumu „Patērētāja pamatkonts” Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.


Pakalpojuma „Patērētāja pamatkonts” ietvaros Banka piedāvā:

 • norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu EUR valūtā;
 • identifikācijas un autorizācijas līdzekļu saņemšanu;
 • attālinātās vadības sistēmu pieslēgšanu un izmantošanu;
 • naudas līdzekļu ieskaitīšanu norēķinu kontā;
 • skaidras naudas izņemšanu Bankas centrālajā birojā;
 • bezskaidras naudas pārskaitījumu veikšanu, ar nosacījumu, ka maksājuma saņēmēja konts ir atvērts maksājumu iestādē, kura atrodas Latvijā vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī.

Lai saņemtu pakalpojumu „Patērētāja pamatkonts”, kā arī papildjautājumu par šo pakalpojumu gadījumā lūdzam vērsties klientu apkalpošanas zālē Bankas centrālajā birojā Rīgā.

Banka pieņem lēmumu par pakalpojuma „Patērētāja pamatkonts” sniegšanu 10 (Desmit) darba dienu laikā no brīža, kad ir iesniegti visi Bankas pieprasītie dokumenti. Pakalpojuma „Patērētāja pamatkonts” sniegšana var tikt atteikta Latvijas Republikas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā norādītajos gadījumos.

Lai saņemtu pakalpojumu „Patērētāja pamatkonts”, nav nepieciešams izmantot citus Bankas produktus un pakalpojumus.

Patērētāja pamatkonta tarifi

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)