Par banku Investoriem

Par banku

RAM speciālisti norāda: februāra TOP aktīvs bija zelts

2016. g. 4. marts / Serviss Rietumu grupas speciālisti sabiedrības vērtējumam nodevuši Rietumu Asset Management (RAM) investīciju fondu ienesīguma pārskatu par februāri. Apskatā atrodama arī nozīmīgāko ekonomisko rādītāju, monetārās politikas, akciju, obligāciju un valūtu tirgu stāvokļa analīze.

“Februāris bijis notikumiem bagāts, ilgtermiņa investoriem tas sniedza interesantas iespējas, vienlaikus arī “pakutināja nervus” tiem investoriem, kas dod priekšroku īstermiņa ieguldījumiem. Investīciju klimats bija labvēlīgs “aizsargājošajiem” aktīviem, tāpēc tas, ka tieši zelts kļuvis par mēneša TOP aktīvu, nav pārsteigums. Kopumā februāris atspēkoja investoru pesimistiskākos uzskatus un sniedza pamatu tālākai izaugsmei,” norāda eksperti.

Kopējā ekonomiskā situācija norāda uz stāvokļa uzlabošanos Eirozonā. “Eiropas Savienība joprojām izjūt zemas inflācijas ietekmi, un patēriņš ir viens no tās ekonomiskās izaugsmes vilcējspēkiem. Šomēnes vairākās ES valstīs inflācija nokritusi zem nulles. Šī tendence signalizē par iespējamu monetāro stimulu palielināšanos un monetārās mīkstināšanas politiku no ECB puses pēc marta tikšanās,” uzskata RAM investīciju fondu pārvaldnieki.

Pārskatā uzsvērts arī tas, ka centrālo banku monetārā politika joprojām ir svarīgs faktors, kas būtiski ietekmē pasaules tirgu dinamiku.

RAM apskats un aktuālie ekspertu komentāri ir pieejami šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Kompānija piedāvā profesionālas kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi ir paredzēti plašam investoru lokam un izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajiem pieprasījumiem un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un riska attiecību.

IEROBEŽOTA ATBILDĪBA Šis apskats (ieskaitot jebkurus pielikumus) nav lūgums, piedāvājums, ieteikums vai aicinājums pirkt, pārdot vai atmaksāt jebkurus finanšu instrumentus vai noslēgt un/vai pildīt saistības saskaņā ar citiem jebkura veida darījumiem. Šajā apskatā iekļautas informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 29. janvārī, vienotais reģistrācijas Nr. 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, (turpmāk tekstā – RAM) ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par iespējamo šajā apskata iekļautas informācijas izmantošanu, kā arī neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot nesaņemtu peļņu) un soda sankcijām. Šajā apskatā iekļautie vērtējumi, viedokļi un prognozes ir balstītas vienīgi uz kvalificētu RAM speciālistu atzinumiem par apskatā aplūkotajiem finanšu instrumentiem un emitentiem. Šajā apskatā atspoguļota informācija ir iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, taču vienlaikus, sniegtās informācijas precizitāte un pilnība netiek garantēta. Jebkuram Jūsu investīcijas lēmumam ir pilnībā jābalstās uz Jūsu personīgo finansiālo apstākļu un investīciju mērķu novērtējumu. RAM vērš Jūsu uzmanību uz to, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, kā arī to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)