Par banku Investoriem

Par banku

“Septembris izejvielu tirgū bija veiksmīgs mēnesis,” uzskata RAM eksperti

2016. g. 12. oktobris / Serviss Rietumu grupas speciālisti ir sagatavojuši Rietumu Asset Management investīciju fondu septembra ienākumu atskaiti. Tajā ir analizēti svarīgākie ekonomikas rādītāji, monetārā politika, situācija akciju, obligāciju, valūtu un izejvielu tirgū, kā arī tiek sniegti ekspertu komentāri.

“Mierīgo augustu ir nomainījuši volatilātes lēcieni. Šo straujo pārmaiņu iemesls bija FRS sēde. Tomēr finanšu tirgi mēnesi noslēdza pozitīvā gaisotnē. Turklāt notika arī ikgadējais G20 samits. Lielā divdesmitnieka valstis iestājās par brīvo tirdzniecību un apsprieda, kā atbalstīt inovācijas – ekonomikas izaugsmes virzītājspēku,” stāsta RAM investīciju fondu pārvaldnieki.

“Ir jāatceras, ka Ķīna lobē tās izveidoto projektu “Viena josla un viens ceļš” – vērienīgu infrastruktūras attīstību vairākos desmitos valstu, lai atjaunotu sauszemes Lielo zīda ceļu un radītu tā jūras analogu. Neapšaubāmi, grandiozā projekta īstenošana labvēlīgi ietekmēs pasaules ekonomiku, tomēr šobrīd šķiet neiespējami, ka Ķīna spēs pārvarēt daudzos šķēršļus un grūtības,” uzskata eksperti.

Apskatā tiek uzsvērts, ka septembris bija veiksmīgs mēnesis izejvielu tirgū. Ievērojami pieauga arī industriālo metālu un metalurģijas ogļu apgrozījums. “Tomēr daudzās spekulācijas par Vācijas lielākās bankas Deutsche Bank problēmām liek apšaubīt Eiropas finanšu stabilitāti,” domā Rietumu grupas speciālisti.

RAM finansisti atgādina, ka šā brīža apstākļos ir jāizvērtē daudzi mainīgie un kvantitatīvie faktori, lai nepalaistu garām regulāros pievilcīgo investīciju piedāvājumus.

Ar RAM apskatu un aktuālajiem komentāriem var iepazīties šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Kompānija piedāvā profesionālas kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi ir paredzēti plašam investoru lokam un izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajiem pieprasījumiem un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un riska attiecību.

IEROBEŽOTA ATBILDĪBA. Šis apskats (ieskaitot jebkurus pielikumus) nav lūgums, piedāvājums, ieteikums vai aicinājums pirkt, pārdot vai atmaksāt jebkurus finanšu instrumentus vai noslēgt un/vai pildīt saistības saskaņā ar citiem jebkura veida darījumiem. Šajā apskatā iekļautas informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 29. janvārī, vienotais reģistrācijas Nr. 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, (turpmāk tekstā – RAM) ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par iespējamo šajā apskata iekļautas informācijas izmantošanu, kā arī neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot nesaņemtu peļņu) un soda sankcijām. Šajā apskatā iekļautie vērtējumi, viedokļi un prognozes ir balstītas vienīgi uz kvalificētu RAM speciālistu atzinumiem par apskatā aplūkotajiem finanšu instrumentiem un emitentiem. Šajā apskatā atspoguļota informācija ir iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, taču vienlaikus, sniegtās informācijas precizitāte un pilnība netiek garantēta. Jebkuram Jūsu investīcijas lēmumam ir pilnībā jābalstās uz Jūsu personīgo finansiālo apstākļu un investīciju mērķu novērtējumu. RAM vērš Jūsu uzmanību uz to, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, kā arī to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)