Par banku Investoriem

Par banku

Noskaidroti projekti, kuri saņems finansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai

2016. g. 17. maijs / Labdarība un sponsorēšana Rietumu Bankas labdarības fonds kopā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju ir izvērtējis projektus, kurus jau piekto gadu pēc kārtas konkursam „Latvijas sakrālais mantojums” iesūtīja dažādu konfesiju draudzes no visas Latvijas, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas vērtīgi un aizsargājami kultūras pieminekļi.Arī šajā reizē tika iesūtīti projekti gan par dažādiem ēku, torņu un kupolu restaurācijas darbiem, gan arī atsevišķu unikālu interjera objektu saglabāšanai, kā arī neatliekamu remonta darbu veikšanai celtņu un interjera glābšanai no mitruma un citiem postošiem apstākļiem.

Konkursa žūrija šogad nolēma Rietumu Bankas labdarības fonda finansiālo atbalstu 25 000 EUR apmērā piešķirt 6 dažādu konfesiju baznīcām no dažādiem Latvijas reģioniem.

„Mūsu valstī līdzās pastāv un darbojas dažādas konfesijas, un viņu sakrālais mantojums - baznīcas, lūgšanu nami, un to nenovērtējamais interjers un svētbildes, šodien ir mūsu kopējais lepnums, kas rotā gan pilsētas, gan lauku teritorijas. Daudzām no šīm celtnēm ir nepieciešams neatliekams remonts, un arī kultūrvēsturisko vērtību restaurācija. Mums ir patiess gandarījums, ka varam atjaunot un saglabāt nākamajām paaudzēm vismaz dažus vērtīgus kultūras objektus. Paldies Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai par atsaucību un augsto profesionalitātes līmeni, kas mums jau piecus gadus palīdz objektīvi izvērtēt un atbalstam virzīt aktuālākos projektus!” atzīmē Inga Šīna, Rietumu Bankas labdarības fonda Valdes priekšsēdētāja.

Pēdējās desmitgades laikā Rietumu Banka un Rietumu Bankas labdarības fonds ir sniedzis atbalstu visām lielākajām Latvijas reliģiskajām konfesijām. Tai skaitā tika piešķirts finansējums vecticībnieku draudzes baznīcas remontam Liepājā, pareizticīgo draudzei Valkā, restaurētas Rīgas Sv. Jāņa baznīcas vitrāžas un ieejas portāls, finansēti Rīgas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas celtniecības darbi, apgaismota Sv.Pāvila baznīca Rīgā, restaurētas Ludzas un Daugavpils sinagogas u.c. 2012.gadā fonds pirmo reizi organizēja projektu konkursu „Latvijas Sakrālais mantojums”, ar mērķi sniegt iespēju reliģiskajām draudzēm īstenot atjaunošanas projektus ar visiem vienotiem un skaidriem projektu pieteikšanas un izvērtēšanas kritērijiem. Iepriekšējo 4 gadu laikā konkursa ietvaros fonda finansējumu ir saņēmušas 30 baznīcas.

2016.gadā finansējumu konkursa „Latvijas sakrālais mantojums” ietvaros saņems:
1. Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca (Latgale) - centrālā altāra restaurācija.
2. Landskoronas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca (Latgale) – jumta seguma un nesošo koka konstrukciju rekonstrukcija.
3. Landzes Evaņģēliski Luteriskā baznīca (Kurzeme) – durvju restaurācija.
4. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca (Latgale) – ērģeļu restaurācija.
5. Moskvinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams (Latgale) – fasādes atjaunošanas un restaurācijas darbi.
6. Smiltenes Evaņģēliski Luteriskā baznīca (Vidzeme) – altārgleznas restaurācija.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)