Par banku Investoriem

Par banku

RAM eksperti: monetārā politika ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē finanšu tirgus

2016. g. 18. augusts / Serviss Rietumu grupas speciālisti ir sagatavojuši pārskatu par Rietumu Asset Management investīciju fondu ienesīgumu jūlijā. Pārskatā sniegta svarīgāko ekonomikas rādītāju, monetārās politikas un akciju, obligāciju, valūtu un izejvielu tirgus stāvokļa analīze, kā arī piedāvāti plaši ekspertu komentāri.

“Jūlijā vairums aktīvu uzrādīja augošu dinamiku. Visu mēnesi Amerikas un Eiropas ekonomikas jaunumi pārsvarā investorus pārsteidza patīkami. Pasaules vadošās centrālās bankas ieņēma nogaidošu pozīciju. Tādēļ investori pārskatīja savas prognozes par monetārās politikas normalizēšanas termiņu, tas pozitīvi ietekmēja daudzu aktīvu vērtību. FRS nepaaugstināja likmes, atsaucoties uz nenoteiktību, ko izraisīja Lielbritānijas lēmums izstāties no ES. Arī ECB nemainīja procentu likmi,” norāda RAM investīciju fondu pārvaldnieki.

“Šobrīd monetārā politika ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē finanšu tirgus. Iespējams, ka jūlijs var kļūt par mēnesi, kad tirgus fokuss pamazām sāks virzīties fiskālās politikas virzienā,” uzskata eksperti.

Apskatā arī norādīts, ka Ķīna 2016. gada otrajā ceturksnī ir uzrādījusi labākus ekonomikas izaugsmes rādītājus, nekā tika plānots. Toties ASV ekonomikas izaugsme cerības nav attaisnojusi. Šis kritums ir īslaicīgs, jau nākamajā ceturksnī tiek paredzēti būtiski uzlabojumi. Jūlija beigas tradicionāli ir korporatīvās Amerikas atskaišu laiks. Uzņēmumu, kuri atskaites jau iesnieguši, peļņa ir augstāka, nekā bija cerējuši investori.

RAM pārskatu un aktuālos ekspertu komentārus varat lasīt šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Kompānija piedāvā profesionālas kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi ir paredzēti plašam investoru lokam un izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajiem pieprasījumiem un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un riska attiecību.

IEROBEŽOTA ATBILDĪBA. Šis apskats (ieskaitot jebkurus pielikumus) nav lūgums, piedāvājums, ieteikums vai aicinājums pirkt, pārdot vai atmaksāt jebkurus finanšu instrumentus vai noslēgt un/vai pildīt saistības saskaņā ar citiem jebkura veida darījumiem. Šajā apskatā iekļautas informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 29. janvārī, vienotais reģistrācijas Nr. 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, (turpmāk tekstā – RAM) ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par iespējamo šajā apskata iekļautas informācijas izmantošanu, kā arī neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot nesaņemtu peļņu) un soda sankcijām. Šajā apskatā iekļautie vērtējumi, viedokļi un prognozes ir balstītas vienīgi uz kvalificētu RAM speciālistu atzinumiem par apskatā aplūkotajiem finanšu instrumentiem un emitentiem. Šajā apskatā atspoguļota informācija ir iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, taču vienlaikus, sniegtās informācijas precizitāte un pilnība netiek garantēta. Jebkuram Jūsu investīcijas lēmumam ir pilnībā jābalstās uz Jūsu personīgo finansiālo apstākļu un investīciju mērķu novērtējumu. RAM vērš Jūsu uzmanību uz to, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, kā arī to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)