Par banku Investoriem

Par banku

RAM eksperti: „Februārī investoru optimisms sasniedzis jaunas virsotnes”

2017. g. 15. marts, 16:52 / Serviss Rietumu Bankas grupas speciālisti ir sagatavojuši Rietumu Asset Management investīciju fondu ienesīguma apskatu par februāri. Apskatā sniegta galveno ekonomikas rādītāju, monetārās politikas, situācijas akciju, obligāciju, valūtu un izejvielu tirgus analīze, ko papildina izvērsts ekspertu komentārs.

„2017. gada februāris ir pilnīgs pretstats iepriekšējā gada februārim,” norāda eksperti. Investori martā notikušās sanāksmes laikā būtiski pārskatīja Federālo rezervju sistēmas procentu pamatlikmes paaugstināšanas iespēju – tikai vienas nedēļas laikā paaugstināšanas iespēja palielinājās no 30% līdz vairāk nekā 80%. „Ja ASV darba tirgus dati nesagādās sevišķi negatīvus pārsteigumus, tad jau šajā mēnesī var sagaidīt pirmo likmes paaugstināšanu Trampa prezidentūras laikā,” uzskata Rietumu Bankas grupas speciālisti.

RAM eksperti norāda uz to, ka Eirozonas ekonomika turpināja iepriecināt investorus ar labiem ekonomiskajiem datiem, kā arī gan uzņēmumu, gan patērētāju optimistisko noskaņojumu.

Naftas cenas un zelta vērtība saglabāja nosacītu stabilitāti. „Interesi raisa Ķīnas valdības izziņotā politika, kas vērsta uz atmosfēras piesārņojuma samazināšanu – 2017. gada otrajā pusē tas var labvēlīgi ietekmēt virkni metālu,” norāda Rietumu Asset Management pārvaldnieki.

Lielākā daļa 500 S&P uzņēmumu pabeiguši atskaites par 2016. gada pēdējā ceturkšņa rezultātiem. ASV uzņēmumu peļņa palielinās jau otro ceturksni pēc kārtas. Akciju vērtības kāpums pārsniedza gan ASV uzņēmumu peļņas pieaugumu, gan pārdošanas apjomu kāpumu.
„Kopumā investoru optimisms februārī sasniedza jaunas virsotnes. Tomēr nedrīkst aizmirst par tirgus dalībnieku noskaņojuma nepastāvīgumu,” norāda eksperti.

Ar RAM apskatu un ekspertu jaunākajiem komentāriem var iepazīties šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Kompānija piedāvā profesionālas kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi ir paredzēti plašam investoru lokam. Tie izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajiem pieprasījumiem un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un riska attiecību.

IEROBEŽOTA ATBILDĪBA. Šis apskats (ieskaitot jebkurus pielikumus) nav lūgums, piedāvājums, ieteikums vai aicinājums pirkt, pārdot vai atmaksāt jebkurus finanšu instrumentus vai noslēgt un/vai pildīt saistības saskaņā ar citiem jebkura veida darījumiem. Šajā apskatā iekļautas informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 29. janvārī, vienotais reģistrācijas Nr. 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, (turpmāk tekstā – RAM) ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par iespējamo šajā apskata iekļautas informācijas izmantošanu, kā arī neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot nesaņemtu peļņu) un soda sankcijām. Šajā apskatā iekļautie vērtējumi, viedokļi un prognozes ir balstītas vienīgi uz kvalificētu RAM speciālistu atzinumiem par apskatā aplūkotajiem finanšu instrumentiem un emitentiem. Šajā apskatā atspoguļota informācija ir iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, taču vienlaikus, sniegtās informācijas precizitāte un pilnība netiek garantēta. Jebkuram Jūsu investīcijas lēmumam ir pilnībā jābalstās uz Jūsu personīgo finansiālo apstākļu un investīciju mērķu novērtējumu. RAM vērš Jūsu uzmanību uz to, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, kā arī to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)