Par banku Investoriem

Investoriem

Obligācijas Rietumu

2015. gada 22. decembrī Rietumu veica obligāciju emisiju ar šādiem parametriem:

7 500 000 USD obligāciju emisija (ISIN: LV0000801975)
Emisijas apjoms:7 500 000 USD
Obligāciju skaits:100
Nominālvērtība:75 000 USD
Fiksēta kupona likme:2.25%
Kupona izmaksa:divas reizes gadā
Sākotnējās izvietošanas cena:100% no nominālvērtības
Emisijas datums:2015. gada 22. decembris
Dzēšanas datums:2017. gada 22. decembris

2015. gada 10. decembrī Rietumu veica divas obligāciju emisijas ar šādiem parametriem:

21 000 000 USD obligāciju emisija (ISIN: LV0000801918)

Emisijas apjoms:21 000 000 USD
Obligāciju skaits:280
Nominālvērtība:75 000 USD
Fiksēta kupona likme:2.25%
Kupona izmaksa:divas reizes gadā
Sākotnējās izvietošanas cena:100% no nominālvērtības
Emisijas datums:2015. gada 10. decembris
Dzēšanas datums:2017. gada 10. decembris


10 000 000 EUR obligāciju emisija (ISIN: LV0000801900)

Emisijas apjoms:10 000 000 EUR
Obligāciju skaits:200
Nominālvērtība:50 000 EUR
Fiksēta kupona likme:2.00%
Kupona izmaksa:divas reizes gadā
Sākotnējās izvietošanas cena:100% no nominālvērtības
Emisijas datums:2015. gada 10. decembris
Dzēšanas datums:2017. gada 10. decembris

Produkta apskats
Detalizēta informācija par produktu

Rietumu Bankas obligācijas ir reģistrētas biržā NASDAQ OMX Riga un atrodas publiskajā apgrozībā. Investoriem ir iespēja pārdot un iepirkt šos vērtspapīrus otrreizējā tirgū.

Rietumu Bankas emitētās obligācijas var iegādāties gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts
EUR obligāciju galīgie noteikumi (pirmā sērija)
USD obligāciju galīgie noteikumi (pirmā sērija)
USD obligāciju galīgie noteikumi (otrā sērija)

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)