Par banku Investoriem

Uzkrājumi un investīcijas

Subordinētais aizdevums

Šim aizdevumam ir virkne atšķirību no citiem noguldījumu veidiem. No vienas puses subordinētais aizdevums sniedz paaugstinātu ienesīgumu, bet no otras - būtiski ierobežo attiecībā uz aizdevuma pirmstermiņa pārtraukšanu. Minimālais šāda noguldījuma termiņš ir 5 gadi. Bez tam subordinētais aizdevums ļauj ārzemniekiem iegūt uzturēšanās atļaujas Latvijā.


Nosacījumi
  • Aizdevumi EUR un USD;
  • Aizdevuma termiņš: 5 vai 7 gadi;
  • Nepārtraucams līgums uz visu aizdevuma termiņa laiku;
  • Minimālā summa: 100 000 EUR vai 150 000 USD;
  • Minimālā summa uzturēšanās atļaujas saņemšanai: 300 000 EUR vai 400 000 USD;
  • Procentu izmaksa: reizi 6 mēnešos.
EUR USD
5 gadi3.00%4.00%
7 gadi3.50%4.50%
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)