Par banku Investoriem

Asset Management

Opportunity Fund – I

Par darbības termiņa pagarināšanu

2015.gada 24.augustā ieguldītāju pilnsapulcē bija pieņemts lēmums par slēgtā alternatīvā ieguldījumu fonda "RB Opportunity Fund - I" (turpmāk –Fonds) darbības termiņa pagarināšanu līdz 2017. gada 17. septembrim.

Fonda Prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, Fonda gada pārskatus, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību var bezmaksas saņemt AS «Rietumu Asset Management» IPS birojā pēc adreses: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija, kā arī iepazīties ar tiem mājas lapā www.rietumu.lv.


Informācija par cenu

Datums
Cena
NAV
Valūta
Izmaiņas (%)
31.10.2013
88,262.21
30,891,774.42
EUR
-1.25

Fonda nolikums
Fonda prospekts

Pārskati
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)