Par banku Investoriem

Uzkrājumi un investīcijas

Noguldījums ar overdrafta iespēju

Noguldījums ar overdrafta iespēju ļauj overdrafta veidā saņemt līdz 90% no noguldījuma pamatsummas.


Nosacījumi
  • valūta: EUR un USD;
  • minimālā summa: 100 000 EUR vai USD;
  • iespējams overdrafts - no 1% līdz 90% no noguldījuma pamatsummas.
  • overdrafta procentu atmaksa - katru dienu
  • overdrafta gada procentu likme ir vienāda ar depozīta likmi +3%
  • gadījumā, ja overdrafta un procentu summa sasniedz noguldījuma apjomu, noguldījums tiek automātiski slēgts bez uzkrāto procentu izmaksas; overdrafta saistības tiek segtas.
  • procentu izmaksa - termiņa beigās.
EUR USD
3 mēneši 0.60%
6 mēneši 0.90%
1 gads0.40%1.30%
2 gadi0.60%1.90%
3 gadi0.80%2.20%
5 gadi1.65%2.80%
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)