Par banku Investoriem

Uzkrājumi un investīcijas

Uzkrājuma termiņnoguldījums

Šis noguldījuma veids ļauj regulāri papildināt noguldīto summu, tādējādi palielinot kapitālu, kuram tiek aprēķināti procenti. Šis veids ir ideāli piemērots tiem klientiem, kuriem ir iespēja regulāri noguldīt daļu no saviem pamatienākumiem.

Nosacījumi
  • noguldījumi EUR, USD, GBP un RUB;
  • noguldījuma termiņš - no 1 gada līdz 5 gadiem, RUB - no 6 mēnešiem;
  • minimālā summa: 5 000 EUR / USD vai 5 000 GBP vai 1 000 000 RUB;
  • minimālā papildinājuma summa - 1 000 EUR, USD vai 5 000 GBP vai 150 000 RUB;
  • papildinājuma summas procentu likme tiek noteikta atbilstoši termiņnoguldījumu tekošajām likmēm;
  • procentu izmaksa - termiņa beigās.
EUR USD GBP RUB
3 mēneši 0.60%
6 mēneši0.90%3.40%
1 gads0.40%1.30%0.60%5.65%
2 gadi0.60%1.90%0.90%6.15%
3 gadi0.80%2.20%1.05%6.30%
5 gadi1.65%2.80% 6.40%
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)